DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 64-jarige man veroordeeld voor jarenlang seksueel misbruik van zijn stiefdochter. Hij krijgt een gevangenisstraf van 9 jaar.

De verdachte had de eerste keer seksueel contact met zijn stiefdochter toen zij 9 jaar was. Hij zette het vergaande misbruik vervolgens 10 jaar lang met zeer grote frequentie voort. Meestal gebeurde dit in hun woning in de gemeente ’s-Hertogenbosch.


Eenmaal was er seksueel contact tijdens de zomervakantie van 2014 in de Filipijnen. Van de seksuele handelingen maakte de verdachte duizenden foto’s en video’s. Het slachtoffer vertelde uiteindelijk aan een collega dat ze werd misbruikt door haar stiefvader en deed vervolgens aangifte bij de politie. Bij zijn aanhouding in oktober 2021 bleek de verdachte – naast de kinderporno van zijn stiefdochter – ruim 7.000 kinderpornografische afbeeldingen van andere meisjes in bezit te hebben.

Volgens de verdachte was het seksuele contact ook voor zijn stiefdochter een fijne en plezierige bezigheid en nam zij hiertoe impliciet vaak zelf

het initiatief. Zij zou hem hebben verleid. De rechtbank vindt dit volstrekt onbegrijpelijk en volledig in tegenspraak met de bevindingen uit het strafdossier. Ook houdt de rechtbank er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de verdachte wist dat zijn gedrag onacceptabel en uitermate verwerpelijk was. Zo zei hij tegen zijn stiefdochter dat zij "het niet tegen mama mocht vertellen" en dreigde hij haar foto's en video's op internet te plaatsen als ze geen seks met hem wilde. Hij hield zijn stiefdochter langdurig in zijn macht met deze vorm van psychische dwang.


Slapeloze nachten

De verdachte nam zijn stiefdochter een vrije en onbezonnen jeugd af. De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot; ze heeft veel last van slapeloze nachten en herbelevingen van wat haar is overkomen. Er is een posttraumatische stressstoornis bij haar vastgesteld en ze volgt psychologische behandeling om verder te kunnen met haar leven.


Door de jonge leeftijd van het slachtoffer en de lange duur, hoge frequentie en zeer vergaande aard van het misbruik is alleen een lange vrijheidsbeperking op zijn plaats. De rechtbank legt een langere celstraf op dan de eis van de officier van justitie, omdat die eis de ernst van het delict onvoldoende tot uitdrukking brengt.


Naast de celstraf moet de verdachte zijn stiefdochter een schadevergoeding betalen van ruim 20.000 euro.