DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie gaat de burgemeester van Den Bosch niet vervolgen voor groepsbelediging. Tegen de burgemeester werd aangifte gedaan van discriminatie omdat hij tijdens een bewonersbijeenkomst op 31 oktober 2023 in Den Bosch strafbare uitingen zou hebben gedaan over Marokkanen. In totaal ontving de politie 27 aangiftes, alle zijn door het OM geseponeerd.


Tijdens de bijeenkomst over de mogelijke komst van opvangcentra voor asielzoekers in Den Bosch gaf een vrouw haar mening over asielzoekers uit Syrië. Ze zei onder meer: “ <…/> Alles wat er gebeurt: Syrie staat bovenaan”. De burgemeester reageerde daarop met:Dat is niet waar, dat is Marokko”.

Deze uitspraak is te horen en te zien op een filmpje dat een bezoeker van de bijeenkomst heeft gemaakt en via social media werd verspreid.

De bijna dertig mensen die aangifte hebben gedaan, voelen zich gekwetst en beledigd door de uitspraken van de burgemeester. Ze vinden dat de uitspraak een negatieve weerspiegeling vormen van Marokkaanse mensen en een schadelijke impact hebben op zowel henzelf als anderen in hun gemeenschap.

Uitspraak over gedrag

Na het beoordelen van de aangiftes en het filmpje, concludeert het OM dat de burgemeester geen strafbare uitingen heeft gedaan. Volgens het OM kan de reactie van de burgemeester worden gezien als een reactie op overlastgevende Marokkaanse asielzoekers. Hierbij gaat het niet om een beledigende uitspraak gericht op een groep mensen wegens hun ras, maar eerder om een uitspraak over het gedrag van een specifieke groep. Dit valt niet binnen de discriminatie-artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Alle aangevers krijgen de beslissing in een persoonlijke brief toegestuurd.

Het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie, verbonden aan het Amsterdamse parket, heeft de zaak beoordeeld om mogelijke belangenverstrengeling te vermijden. De burgemeester van Den Bosch maakt immers deel uit van de lokale driehoek waarin ook de hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Brabant zit.