DEN BOSCH - De leegstandbeheerder van een voormalige pastorie in 's-Hertogenbosch mocht de overeenkomst met 3 bewoners opzeggen. De anti-krakers moeten het pand uiterlijk a.s. maandag verlaten en hun sleutels inleveren. Dit bepaalde de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag in een kort geding.


De Eindhovense beheerder sloot met diverse bewoners overeenkomsten op basis waarvan de bewoners in een ruimte van het pand aan de Kruisbroedershof in 's-Hertogenbosch mochten wonen. De eigenaar van het pand wil 29 november a.s. beginnen met de renovatie en her-ontwikkeling van de voormalige pastorie. De beheerder gaf de bewoners op 21 oktober 2022 daarom te verstaan dat zij het pand uiterlijk 28 november a.s. moeten verlaten. Drie bewoners en een voormalig bewoner die het pand eerder heeft verlaten maar weer terug in het pand wil, zijn het daarmee niet eens en stapten naar de rechter.

De bewoners verzochten afgelopen dinsdag in een spoedprocedure aan de kantonrechter om de beheerder op te dragen dat geen boetes kunnen worden opgelegd als zij na 28 november a.s. in het pand blijven. Volgens de bewoners sloten zij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat zij voor het gebruik van de woonruimte maandelijks een vergoeding betalen aan de beheerder, en is de opzegging van de beheerder daarom niet rechtsgeldig.

De beheerder stelt dat sprake is van een bruikleenovereenkomst en geeft aan dat de bewoners geen huurbescherming hebben. De beheerder heeft op haar beurt aan de rechter gevraagd om de bewoners te veroordelen om binnen 3 dagen na de uitspraak het pand te verlaten en de sleutels in te leveren.

Oordeel

De rechter oordeelt dat sprake is van een huurovereenkomst tussen de beheerder en de bewoners. Dit wil echter niet zeggen dat de beheerder de overeenkomsten met de bewoners niet per 28 november a.s. mocht opzeggen. Het was op voorhand duidelijk dat de bewoners slechts tijdelijk in het pand zouden mogen wonen. Het gaat immers om een voormalige pastorie en in de overeenkomsten staat dat het pand binnen afzienbare tijd wordt gesloopt, her-ontwikkeld, verkocht, verhuurd of gerenoveerd. Ook zijn in de overeenkomsten onder meer een opzegtermijn van 28 dagen en expliciete bepalingen over de bijzondere en tijdelijke aard van die overeenkomsten opgenomen.

De rechter ziet geen reden om, zoals de bewoners hebben verzocht, een langere ontruimingstermijn te bepalen dan de 3 dagen na de vonnisdatum die de beheerder heeft verzocht. De bewoners weten namelijk al ruim een maand dat ze het pand moeten verlaten.