DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 48-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, en de maximale taakstraf van 240 uur. Hij pleegde ontucht met een minderjarige leerling van de school waar hij werkte.

De verdachte was ICT’er op een middelbare school in Oss en kwam in die hoedanigheid in contact met het destijds 15-jarige meisje. Ze bouwden een nauwe band op en in de periode september 2016 tot en met juni 2018 pleegde hij meerdere malen verregaande ontuchtige handelingen met haar.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte wist dat het meisje kwetsbaar en van hem afhankelijk was en dat zij veel vertrouwen in hem stelde. Hij bood een luisterend oor voor het meisje, maar maakte intussen op grove wijze misbruik van de situatie waarin zij hem als haar steun en toeverlaat beschouwde bij haar problemen. De verdachte trok zich er ook niets van aan dat de schoolleiding hem verbood nog contact te hebben met de leerling, omdat dit ongepast werd geacht.

De verdachte startte uit eigen beweging een ambulante psychiatrische behandeling bij Kairos en volgt deze ook nu nog. Hij wilde hiermee onder meer een antwoord krijgen op de vraag hoe hij tot zijn handelen heeft kunnen komen. Dit spreekt in zijn voordeel. Om herhaling te voorkomen legt de rechtbank een deels voorwaardelijke celstraf op. Daarnaast krijgt de verdachte de maximale taakstraf en moet hij het meisje een schadevergoeding betalen van ruim 8.200 euro.