DEN BOSCH - Het gerechtshof in 's-Hertogenbosch veroordeelt vier jongens tot een celstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moeten zij elk een taakstraf uitvoeren van 180 uur. Volgens het hof hebben de verdachten zich in 2019 schuldig gemaakt aan ontucht met een minderjarig meisje, waarbij in het geval van de hoofdverdachte dit twee keer is gebeurd, met twee verschillende meisjes. In het tweede geval hebben de jongens samen groepsseks gehad met een minderjarig meisje. Ook hier is volgens het hof sprake van ontucht. Het hof komt daarmee tot een andere conclusie dan de rechtbank, die de jongens eerder veroordeelde voor groepsverkrachting.


In april 2019 kwamen de destijds 17- en 18-jarige jongens samen met enkele anderen en het toen 15-jarige meisje samen in het huis van de 17-jarige hoofdverdachte om te ‘chillen’. Die avond hebben alle vier de jongens om beurten seks gehad met het 15-jarige meisje. Enkele maanden daarvoor had de hoofdverdachte ook seks met een ander 15-jarig meisje.

Ontucht

Om te kunnen bepalen of er sprake is van verkrachting of ontucht zijn de verklaringen van de slachtoffers en getuigen van groot belang, in combinatie met het overige bewijsmateriaal. Het hof stelt vast dat de verklaringen van de meisjes op belangrijke onderdelen niet consistent en coherent zijn, en tegenstrijdigheden bevatten. Het hof kan daarom niet buiten redelijke twijfel vaststellen dat de meisjes door geweld of bedreiging met geweld zijn gedwongen tot het ondergaan van seksuele handelingen. Bewijs dat hun verklaringen in voldoende mate ondersteunt op dit punt, ontbreekt. Het hof acht daarom – anders dan de rechtbank – (groeps)verkrachting niet overtuigend bewezen, zodat de verdachten daarvan worden vrijgesproken. Wel is bewezen dat de jongens ontuchtige handelingen hebben gepleegd met de minderjarige meisjes.

Het oordeel van het hof

Volgens het hof hebben de jongens hun lustgevoelens vooropgesteld en hebben zij op geen enkele wijze rekening gehouden met de belangen van de slachtoffers. Uit niets blijkt dat de verdachten zich op enig moment hebben afgevraagd hoe dit alles was voor het slachtoffer en/of zij aan het hele gebeuren ook enig plezier beleefde. Door hun handelen hebben zij een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer van de meisjes. Zij zijn seksueel misbruikt en behandeld als gebruiksvoorwerp. De seks met de groep jongens vond plaats in een zeer vernederende setting, en was onbeschermd, zonder gebruik van een condoom.

Het hof weegt verder mee dat de verdachten geen inzicht hebben getoond in het kwalijke van hun handelen. Vanaf het moment van aanhouding tot en met het hoger beroep hebben zij geen oprechte spijt of berouw getoond. Zij lijken vooral zichzelf als slachtoffer te zien van de strafprocedure.

Naast de opgelegde celstraf en taakstraf moeten de jongens het slachtoffer van de ontucht in groepsverband ook een schadevergoeding betalen van bijna 6000 euro.