DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft 3 mannen uit ’s-Hertogenbosch (25, 52 en 62 jaar) veroordeeld tot celstraffen van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De verdachten gingen in juni jl. hun buren te lijf met een riek, een honkbalknuppel en een ijzeren pijp.


Er speelt een langlopend conflict tussen de bewoners van 2 woningen in Orthen. Afgelopen juni was er opnieuw een incident. Uit camerabeelden blijkt dat de verdachten ’s middags naar hun buren liepen en dat er een woordenwisseling ontstond met 2 mannen die in de voortuin stonden. Over en weer werd gescholden en de sfeer was gespannen. Het groepje liep na zo’n 1,5 minuut weg maar kwam al snel weer terug. Bij die tweede confrontatie escaleerde het conflict. De verdachten sloegen de 2 mannen met een ijzeren pijp of een honkbalknuppel. De oudste verdachte stak één van de mannen met zijn riek in de heup.

Volgens de officier van justitie maakten de verdachten zich schuldig aan een dubbele poging tot doodslag. De rechtbank kwalificeert het geweld anders. Uit het dossier blijkt niet dat er een aanmerkelijke kans bestond dat een van de mannen dodelijk gewond zou raken. De verdachten worden daarom vrijgesproken van een dubbele poging tot doodslag. Wel vindt de rechtbank dat er sprake is van een dubbele poging tot zware mishandeling.

Kinderen getuige
Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachten fors geweld gebruikten tegen hun buren. Dat zij daarbij niet ernstig gewond raakten, is niet te danken aan het gedrag van de verdachten. Delicten als deze, waarvan in dit geval onder meer jonge kinderen getuige waren, veroorzaken gevoelens van angst en onveiligheid. De rechtbank rekent dit de verdachten aan. Dat het incident voortvloeit uit een langer lopend (buren)conflict weegt de rechtbank niet mee bij het bepalen van de straf. Dit alleen al omdat de rechtbank maar zeer beperkt informatie heeft over dit conflict. Strafverhogend is wel dat de verdachten het geweld samen en in het openbaar, op straat, hebben gepleegd.

Al met al vindt de rechtbank dat de verdachten celstraffen verdienen van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. In het geval van de 52-jarige man koppelt de rechtbank op advies van de reclassering een aantal bijzondere voorwaarden aan dit voorwaardelijke strafdeel. Zo krijgt hij een meldplicht bij de reclassering en moet hij meewerken aan onderzoek en een behandeling door een forensisch psychiatrische polikliniek. Verder krijgen alle verdachten een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Bij iedere overtreding van dit verbod, hangt de verdachten 2 weken hechtenis boven het hoofd. Dit contactverbod gaat direct in.