DEN BOSCH - Twee mannen stelen in Den Bosch een katalysator vanaf een auto. Van één man weten we inmiddels wie het is, de andere zoeken we nog.


In een item in Opzporing Verzocht waarin aandacht is voor diefstal van onderdelen van BMW’s en daarnaast specifiek voor katalysatoren, in Nederland, tonen we een zaak uit Den Bosch met beelden waarop te zien is dat twee mannen bezig zijn hiermee bij een auto aan de Mozartsingel. Eén van die personen is al herkend. De andere persoon laten we zien.

Dus de vraag is helder. Wie kent deze man? Het item laat meteen zien hoe een dergelijke diefstal nu in zijn werk kan gaan.