DEN BOSCH - Een stijging van het aantal aangetroffen productielocaties en een afname van aangetroffen drugsafvaldumpingen ten opzichte van 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies voor de eenheid Oost-Brabant naar aanleiding van de landelijk gepubliceerde drugscijfers over 2023.


Productielocaties drugs toegenomen
Het aantal aangetroffen productielocaties ten opzichte van 2022 is gestegen. Veertien in 2023 tegenover elf het jaar daarvoor. Bij het overgrote deel van deze locaties (90%) ging het om synthetische drugs.

Met productielocaties bedoelen we plekken waar één of meerdere processen van het productieproces van drugs worden uitgevoerd zoals verpakken, versnijden en tabletteren. Deze locaties kunnen variëren in omvang. Afgelopen jaar vonden we deze in verschillende soorten en maten. We vonden ze in eengezinswoningen zoals in Eindhoven, of in een vakantiewoning op een vakantiepark in Hapert maar ook in loodsen, bedrijventerreinen en in schuren in het buitengebied.

Opvallend was de vondst van een drugslab in Haps waar de designer drugs 3-CMC werd geproduceerd.
Een andere bijzonder vondst was het aantreffen van een cocaïnewasserij in ’s-Hertogenbosch waarbij cocaïne via een chemisch proces uit normale producten, zoals kleding, wordt uitgewassen.

Dumpingen drugsafval afgenomen
Waar je een stijging ziet van het aantal aangetroffen productielocaties, zou je ook een stijging verwachten van het aantal drugsdumpingen. Niets is minder waar. Het aantal drugsafvaldumpingen wordt ieder jaar minder. Waar we in 2022 nog twaalf drugsafvaldumpingen konden optekenen waren dit er in 2023 nog vier. Deze afgenomen trend zette zich stug in 2023 door. Ter vergelijking: In 2019 waren het er bijna 50.

Opvallend is dat we in de eerste 4 maanden van dit jaar al meer dumpingen van drugsafval hebben gezien dan in heel 2023. De recherche heeft inmiddels een onderzoek opgestart naar deze dumpingen.

De afgelopen jaren zien we de klassieke dumpingen, met de vaten en jerrycans in het bos of in het buitengebied, afnemen. Dumpingen vinden steeds vaker onopvallend plaats bij de productielocaties waar ze rechtstreeks in de bodem worden geloosd of worden opgeslagen. Deze rechtstreekse lozingen in de bodem kunnen verwoestend werken op de natuur. Enerzijds omdat het gaat over enorm grote hoeveelheden chemische stoffen die in de bodem lopen, anderzijds omdat dit vaak pas later wordt opgemerkt waardoor deze stoffen veel verder de bodem in gedrongen zijn. Eindresultaat is dan ook hogere opruimkosten om de schade te kunnen herstellen.

Transport en Logistiek
Achter het runnen van een productielocatie schuilt een hele logistieke keten. Chemicaliën, grondstoffen, productiemiddelen, afval en eindproduct dienen allemaal vervoerd te worden van en naar locaties van productie en opslag. Ieder jaar worden er tijdens reguliere verkeerscontroles en gerichte acties van dit soort transporten ontdekt. In 2023 werden in Oost-Brabant diverse transporten onderschept en de goederen in beslag genomen. In de meeste gevallen bleek het te gaan om vervoer via de weg. Met voertuigen werden dan bijvoorbeeld chemicaliën en hardware getransporteerd. Dergelijke wegtransporten werden door heel het land aangetroffen op zowel snel- als provinciale wegen. Daarnaast werden er in distributiecentra van postpakketverzenders zendingen onderschept die na controle grondstoffen voor de productie van synthetische drugs bleken te bevatten.

Nog meer bekendheid kweken, melden helpt!
Bij 20% van de aangetroffen drugslabs, opslaglocaties en drugsdumpingen in Oost-Brabant kwam de melding van een burger. Het is voor de politie dus van groot belang dat mensen het melden als ze wat ‘verdachts’ zien of merken bij een woning of bedrijfspand. Denk aan personen en voertuigen die je ziet op ongebruikelijke tijden, witte busjes die achteruit geparkeerd staan tegen de ingang aan of je ruikt bijvoorbeeld een ‘zoetige’ chemische lucht. Om het aantal meldingen te verhogen en signalen van drugscriminaliteit te leren herkennen worden er tal van acties ondernomen. Zo worden boeren en andere buitengebied bewoners actief benaderd om ze te waarschuwen voor de gevaren als ze met criminelen in zee gaan en ze alert te maken op verdachte situaties.

Zo organiseren we actiedagen met onze partners op bedrijventerreinen, binnenhavens en bij logistieke knooppunten waarbij we personen en bedrijven alert maken op signalen van ondermijnende criminaliteit.

Ziet u iets verdachts bij een woning of loods, of wordt er in uw omgeving mogelijk drugsafval gedumpt bel 112. Heeft u een vermoeden van een mogelijk lab bel dan met 0900-8844. Via politie.nl kunt u online uw melding doen. Wilt u anoniem melden bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-9000 of ga naar de site van Meld Misdaad Anoniem.