DEN BOSCH - De politierechter van de rechterbank Oost-Brabant heeft 11 verdachten veroordeeld voor het bezetten van het ZLTO-gebouw in Den Bosch. De verdachten hebben zich volgens de politierechter schuldig gemaakt aan lokaalvredebreuk, maar door bijzondere omstandigheden krijgen zij geen straf. 1 persoon is vrijgesproken.


De verdachten maken onderdeel uit van de actiegroep Animal Rebellion. In september 2020 kwamen zij samen bij het gebouw van land- en tuinbouwbond ZLTO in Den Bosch. Zij eisten een gesprek met de vertegenwoordiger van de ZLTO. De actievoerders wilden met de bond in overleg gaan over de bio-industrie. Dat gesprek heeft ook plaatsgevonden, maar daarna weigerden zij het gebouw te verlaten. Bij de demonstratie werden 12 verdachten door de politie opgepakt. Ze hadden de aanhouding door de politie bemoeilijkt door zich aan elkaar vast te ketenen. De politie was genoodzaakt om passend geweld te gebruiken, maar bij 1 verdachte is meer geweld gebruikt zonder dat de noodzaak daarvan is gebleken.

Met het bezetten van (een deel van) het gebouw hebben 11 actievoerders zich schuldig gemaakt aan lokaalvredebreuk. Volgens de politierechter gaat het hier om een betrekkelijk licht vergrijp, zeker omdat alleen de hal van het ZLTO-gebouw was bezet. De omringende kantoorruimtes konden gewoon worden gebruikt.

Inperking van grondrecht
Door de aanhouding werd hun grondrecht van demonstratie ingeperkt. De verdachten hebben op een ordelijke wijze gebruik gemaakt van het demonstratierecht. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan en er is niets beschadigd.

Bij het bepalen van de straf keek de rechtbank verder naar een aantal bijzondere omstandigheden. Zo zijn de verdachten lang vastgehouden op het politiebureau en moesten zij daarbij hun telefoons inleveren die ze pas na langere tijd terugkregen.

Ook hadden de verdachten van de officier van de justitie een gedragsaanwijzing gekregen. Zij mochten gedurende drie maanden niet in de buurt komen van het ZLTO-gebouw. Wat nog een verdere inperking van hun grondrecht is.

Wel schuld, geen straf
Dit alles heeft er toe geleid dat de politierechter 11 verdachten schuldig heeft bevonden aan lokaalvredebreuk, maar aan hen geen straf oplegt. 1 verdachte is vrijgesproken omdat hij slechts begeleider was en niet deelnam aan het actievoeren.