DEN BOSCH - Een familie uit Rosmalen en 's-Hertogenbosch moet in totaal ruim 870.000 euro aan de Staat betalen. Dit is volgens de rechtbank Oost-Brabant het bedrag dat zij met illegale activiteiten hebben verdiend.

De familieleden werden op 18 januari 2016 door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 tot 18 maanden voor onder meer witwassen, valsheid in geschrift en uitkeringsfraude. De door 3 familieleden bestuurde stichting kreeg een geldboete van 25.000 euro.
De familieleden stortten in korte tijd grote contante geldbedragen op de rekening van de stichting en kochten en verbouwden daar vervolgens diverse panden van. De verdachten hadden echter geen inkomen of hadden alleen een uitkering. Volgens de familieleden konden zij dit alles financieren met geleend geld, wat ze onderbouwden met leenoverkomsten die vals bleken te zijn.
Op 10 december 2020 legde het gerechtshof werkstraffen op en celstraffen tot 12 maanden. Ook bepaalde het hof dat de familie 4 in beslag genomen panden niet terug zou krijgen.

De officieren van justitie wilden vervolgens ook de illegaal verkregen winst van de familie afpakken en startten daarom een ontnemingsprocedure. In oktober 2017 vorderden zij in eerste instantie nog een bedrag van ruim 7 miljoen euro per verdachte. In maart jl. stelden zij dat bij naar ontnemingseisen van 200.000 tot ruim 800.000 euro.

Volgens de rechtbank is het totale bedrag aan illegaal verkregen voordeel opgebouwd uit 3 bronnen: de onverklaarbare contante geldstromen (bijna 1,9 miljoen euro), de valse leenovereenkomsten (ruim 1 miljoen euro) en het voordeel dat de familie haalde uit de waardevermeerdering van 2 met illegaal geld verkregen panden (bijna 1,5 miljoen euro). Dit komt neer op een totaal van ruim 4,4 miljoen euro. Daar haalt de rechtbank – anders dan de officier van justitie – de waarde van de 4 door het hof verbeurd verklaarde panden vanaf. Onder de streep blijft er dan ruim 3,3 miljoen euro aan illegale winst over.

De rechtbank berekende dat in totaal 38 volwassenen genoten van dit illegaal verkregen voordeel, veel meer dan waar de officier van justitie vanuit ging. Omdat er geen nadere gegevens beschikbaar zijn over de exacte verdeling van de illegale winst, verdeelt de rechtbank het totaalbedrag evenredig over alle personen. Dit komt neer op ruim 87.000 euro per persoon. Alleen de winst van de 10 verdachten kan worden meegerekend, wat neerkomt op een totaal van ruim 870.000 euro. Dit bedrag moet de familie aan de Staat betalen.

De 3 belangrijkste personen moeten ieder 20% van dit totaalbedrag betalen, 3 verdachten die een ondersteunende rol hadden, moeten ieder 10% betalen. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen deze ontnemingszaak had moeten worden afgehandeld, brengt de rechtbank 10.000 euro in mindering op die bedragen. Dit komt neer op bedragen van ruim 165.000 euro en ruim 77.000 euro. De overige 4 familieleden, die een ondergeschikte rol hadden, moeten per persoon 2,5% betalen en krijgen door overschrijding van de redelijke termijn een korting van 20%. Zij moeten daarom ieder een bedrag van ruim 17.500 euro aan de Staat betalen.