OSS - Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft 12 mannen en 1 vrouw veroordeeld tot celstraffen uiteenlopend van 4 tot 16 jaar. Alle verdachten worden veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie. Daarnaast zijn er onder meer veroordelingen voor het verhandelen en het voorhanden hebben van wapens en munitie, de invoer van cocaïne, het verwerken en vervoeren van synthetische drugs en witwassen.

De hoofdverdachte is door het hof veroordeeld tot 16 jaar cel, in dit geval de maximale straf. Het hof vindt bewezen dat hij leiding gaf aan de criminele organisatie, maar ook dat hij – samen met enkele medeverdachten – handelde in wapens en munitie. Verder werden grote hoeveelheden verborgen wapens ontdekt na een politie-inval op de locatie waar de deelnemers aan de organisatie bijeenkwamen. Daarnaast is de hoofdverdachte veroordeeld voor het importeren en verhandelen van een grote hoeveelheid cocaïne en witwassen.

De andere verdachten kregen fors hogere gevangenisstraffen dan eerder bij de rechtbank. Met de door de rechtbank opgelegde straffen wordt naar het oordeel van het hof onvoldoende recht gedaan aan de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de rol van de verdachten.


Doorlaatverbod niet geschonden

De verdediging vond dat het doorlaatverbod zou zijn geschonden: de politie greep namelijk niet in nadat zij tot de ontdekking was gekomen dat er wapens en munitie voorhanden waren, maar ging door met het onderzoek om zo meer bewijs te verzamelen. Om de schending van het doorlaatverbod aan te tonen wilde de verdediging meer stukken aan het dossier toevoegen. Het hof gaat daar niet in mee: er is geen sprake van schending van het doorlaatverbod en het indienen van nieuwe stukken kan niet leiden tot een ander inzicht.

Onrechtmatige start onderzoek

Daarnaast was volgens de verdediging sprake van een onrechtmatige start van het onderzoek. Op zitting zijn daarom nog getuigen gehoord. Het hof is tot de conclusie gekomen dat van onregelmatigheden bij (de start van) het onderzoek geen sprake is geweest.

Criminele organisatie

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat sprake was van een gestructureerde en duurzame criminele organisatie waartoe de verdachten behoorden. Het duurzame karakter blijkt onder meer uit de lange periode waarover de samenwerking zich uitstrekte en de intensiteit waarmee men zich – in wisselende samenstellingen - bezighield met illegale activiteiten en de voorbereiding daarvan.

De stelling dat het slechts een aantal personen binnen een familieverband zijn die veelvuldig contact hebben met elkaar, volgt het hof niet. Er is sprake van een crimineel samenwerkingsverband waarbij een groot aantal leden van de groep inderdaad familie van elkaar is. Deze familieband versterkt in veel gevallen juist de band, de loyaliteit en de samenwerking, in plaats van dat deze een criminele organisatie in de weg staat, aldus het hof.