OSS - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat 3 mannen die handelden in drugs, fors minder geld moeten terugbetalen. De rechtbank Oost-Brabant stelde de bedragen vast op ruim 480.983 euro, maar in hoger beroep blijven daar in verhouding kleine bedragen van over. Een vierde man moet in plaats van ruim 766.234 euro nu 167.970 euro terugbetalen.

De mannen hebben tussen 2008 en 2011 op grote schaal amfetamine verhandeld. In deze zaak heeft het hof de ontnemingsbedragen bepaald die de mannen moeten terugbetalen.

Verschil in winstmarge
De ontnemingsbedragen worden berekend aan de hand van de geschatte winst die de mannen hadden gemaakt met de drugshandel. De rechtbank Oost-Brabant ging ervan uit dat de mannen per kilo amfetamine 650 euro winst maakten. Het hof gaat daar – op basis van verklaringen van betrokken personen – niet in mee en schat de winstmarge op 150 euro per kilo.

Daarnaast gaat het hof uit van andere hoeveelheden drugs die zijn verhandeld. De rechtbank had gerekend met een extrapolatie van 2090 kilo amfetamine, maar het hof ziet geen aanleiding om die berekening te volgen. Het hof komt uit op een bewezen verhandelde hoeveelheid van 176 kilo amfetamine. Uiteindelijk moet de 51-jarige man 11.880 euro betalen. Voor de 41-jarige man bedraagt het ontnemingsbedrag 12.690 euro omdat hij nog 6 kilo extra had verhandeld. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn zijn beide bedragen met 2 keer 5% verlaagd.

De ontnemingsvordering tegen de 72-jarige man is afgewezen omdat het hof het niet aannemelijk vindt dat hij voordeel heeft verkregen uit de drugstransacties.

Vrijspraak verkoophandelingen
De 46-jarige man moest volgens de rechtbank 766.234 euro terugbetalen. Maar omdat de man in de strafzaak is vrijgesproken van verkoophandelingen is dat bedrag ten onrechte vastgesteld. Volgens het hof staat alleen vast dat de man de drugs heeft ontvangen, maar niet heeft doorverkocht. Daarom kan daar geen wederrechtelijk verkregen voordeel voor worden vastgesteld.

Het hof vindt – net als de rechtbank – wel dat de man in hennep handelde. Het voordeel dat hij daarvoor wederrechtelijk heeft verkregen wordt, na aftrek van 2 keer 5%, vastgesteld op 167.970 euro.