DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking, in de vorm van twee geldboetes van 75.000 euro (totaal 150.000 euro), opgelegd aan een afvalverwerker in Den Bosch in verband met het storten van (shredder)afval bij een niet erkende verwerker en het overtreden van vergunningsvoorschriften. Daarnaast is aan de afvalverwerker de aanwijzing opgelegd om het gestorte afval alsnog aan een erkende verwerker af te geven.

OM treedt op tegen onjuist handelen met afval

Tegen het bedrijf liepen twee strafrechtelijke onderzoeken. Eén van de strafrechtelijke onderzoeken richtte zich op het overtreden van de vergunningsvoorwaarden voor de locatie Rietveldenkade. Het ander strafrechtelijk onderzoek richtte zich op het storten van het afval in de plaats Heijningen. Met de strafbeschikking zijn beide onderzoeken afgedaan.

Storten afvalstoffen in Heijningen

In de periode van 26 oktober 2020 tot en met 9 november 2020 is een hoeveelheid van ongeveer 5.000 ton aan shredderafval gestort op een daarvoor ongeschikt terrein in Heijningen. Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat dit afval afkomstig was van de terreinen toebehorende aan de afvalverwerker. Dit afval is na de strafrechtelijke interventie door hem alsnog afgevoerd naar een erkende verwerker.

Opslag schroot en shredderafval Rietveldenkade

Uit onderzoek is ook gebleken dat het bedrijf voorafgaand aan de brand van maart 2021 op het bedrijventerrein een grotere hoeveelheid dan vergund aan schroot- en shredderafval lag opgeslagen. Tot slot bleek uit dit strafrechtelijk onderzoek dat de afvalverwerker niet alle inkomende en uitgaande bedrijfsafvalstoffen juist werden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Boetes opgelegd

Het OM is van mening dat de boetes in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten en heeft bij de afdoening ook meegewogen dat het bedrijf bereid was zelf de gevolgen van haar handelen ongedaan te maken en daarvoor de kosten te dragen.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door de politie (milieuteam Oost-Brabant en milieuteam Zeeland-West-Brabant), onder leiding van het Functioneel Parket.