'S-HERTOGENBOSCH - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 76-jarige ondernemer en een 67-jarige oud-ambtenaar van gemeente ’s-Hertogenbosch gevangenisstraffen opgelegd. Ze krijgen allebei 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en moeten samen in totaal ruim 237.000 euro betalen aan de gemeente. De ondernemer is veroordeeld voor het omkopen van de inmiddels oud-ambtenaar, in ruil voor het verkrijgen van adviesopdrachten ten behoeve van bouwprojecten van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Opdrachten van gemeente 's-Hertogenbosch
De ondernemer had een bedrijf dat technische adviezen uitbracht voor bouwprojecten. Tussen 2008 en 2010 kreeg hij opdrachten van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Die opdrachten werden aan hem verstrekt door de ambtenaar. De ondernemer heeft vervolgens helemaal geen adviesrapportages afgeleverd, of rapportages die ver beneden de maat waren. Toch liet de ambtenaar de bijbehorende facturen betalen, waardoor de gemeente is opgelicht voor ruim 234.000 euro. De ambtenaar nam voor het verstrekken van de opdrachten en goedkeuren van de facturen geld (steekpenningen) aan van de ondernemer.

Fraude bij aanbestedingsprocedure
De ambtenaar is ook veroordeeld voor het vervalsen van processen-verbaal van aanbesteding en het gunnen van een bouwproject aan een bedrijf dat helemaal niet voor de laagste prijs had ingeschreven. Daardoor is de marktwerking verstoord en is concurrentievervalsing opgetreden. Ook is de betrouwbaarheid van de gemeente als marktpartij ernstig aangetast.

Gevolgen voor gemeente
De mannen verrijkten zich geruime tijd ten koste van publieke middelen. De gemeente ’s-Hertogenbosch is daardoor financieel ernstig getroffen. De omkoping van een ambtenaar brengt het adequaat functioneren van de overheid in gevaar. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat beslissingen van de overheid op objectieve gronden worden genomen en mede door het handelen van de ondernemer en de ambtenaar is dat vertrouwen geschaad.

Hogere gevangenisstraffen
De rechtbank Oost-Brabant legde de mannen eerder taakstraffen en geheel voorwaardelijke gevangenisstraffen op. Het hof vindt dat die straf onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten. Bij het opleggen van de straffen heeft het hof ook gekeken naar de gebruikelijke straffen voor fraude, en komt dan uit op een hogere en deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Beide mannen krijgen een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Terug te betalen bedrag
Toen de oplichting aan het licht kwam, heeft de gemeente een ingenieursbureau de adviesrapportages inhoudelijk laten beoordelen om bewijs te verzamelen. De kosten daarvan bedroegen ruim 3.100 euro. De schade die de gemeente geleden heeft door het betalen van de facturen was ruim 234.000 euro. In totaal moeten de ondernemer en de oud-ambtenaar ruim 237.000 euro terug betalen.