HEESCH -Tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss aan de zuidzijde van de A59 komt bedrijventerrein Heesch West. Het bedrijventerrein heeft een omvang van bruto 160 hectare waarvan ca. 65 hectare wordt ingezet voor de aanleg van landschapspark Heesch West en maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein. Heesch West heeft de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant worden.


Gert van Oort is akkerbouwer en heeft gronden aangrenzend aan het bedrijventerrein Heesch West waar hij cichorei, suikerbieten en diverse granen op verbouwt. Het bedrijventerrein en landschapspark heeft Gert en zijn vriendin Antonet van Dongen aan het denken gezet: ‘Zien we deze ontwikkeling als een kans of als een bedreiging?’ Samen besloten ze te gaan voor het laatste;

HeeSchaop
“We willen ons bedrijf verbreden en meer toekomstbestendig maken en daarom hebben we het beheersinitiatief HeeSchaop uitgedacht voor het beheer van het landschapspark met een schaapskudde en de teelt van gewassen op en naast het bedrijventerrein in de fase van aanleg”. Het beheersinitiatief brengt natuurontwikkeling, voedsel- en biobased grondstofproductie bij elkaar op- en naast een bedrijventerrein en is in die zin vernieuwend. Ze zien het als een kans om te laten zien dat natuur én landbouw samen kunnen gaan op en naast het toekomstige bedrijventerrein.
HeeSchaop heeft als doel een bijdrage leveren aan het realiseren van een rijk en afwisselend voedselproducerend landschapspark en het beheer daarvan met een schaapskudde. Het beheersinitiatief HeeSchaop is uitgedacht door Gert en Antonet, mede met behulp van o.a. ZLTO, Werkend Landschap, Agroforestrysupplies en Cosun. Met HeeSchaop kunnen we ervoor zorgen dat wat de komende twintig jaar gerealiseerd wordt op Heesch West, ook waardevol is voor de omgeving en voor ons.

Om meer bekendheid te geven aan het beheersinitiatief HeeSchaop is dit idee tijdens een schuurbijeenkomst op vrijdagmiddag 24 juni gelanceerd.

Grote opkomst
De presentatie van beheersinitiatief HeeSchaop werd enthousiast ontvangen door ruim 50 toehoorders, onder wie afgevaardigden van de gemeente Bernheze en ’s Hertogenbosch, ZLTO, IVN, Rabobank, Provincie Noord-Brabant, buurtbewoners en andere geïnteresseerden.
De middag werd ondersteund door presentaties van Sjef van Dongen (Agroforestrysupplies), Gert Sikken (Cosun) en Han Wiskerke (Wageningen University & Research). Aan het publiek werden tips gevraagd om het beheersinitiatief verder vorm te geven.
De lancering van HeeSchaop heeft onder andere als doel: ervoor zorgen dat wat de komende twintig jaar gerealiseerd wordt, ook waardevol is voor de omgeving.

Als afsluiting eindigden Gert en Antonet met de oproep ‘HeeSchaopte mee?’
Interesse in het project en/of je hulp aanbieden? Neem dan contact op via….heeschaop@gmail.com