WAALWIJK - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep ingesteld in de zaak van de politieagent die vervolgd is voor dood door schuld, van een 27-jarige man uit Dordrecht tijdens diens aanhouding, op 17 maart 2022 in Waalwijk.


Het OM acht het lid van het arrestatieteam schuldig aan dood door schuld vanwege onjuist vuurwapengebruik en hecht er aan dat de zaak in hoger beroep wordt beoordeeld.

De rechtbank Midden-Nederland sprak in het vonnis op 31 oktober over het gevolg van een schrikreactie van de agent. Hij zou tijdens de aanhouding van de verdachte geschrokken zijn van een handbeweging van de verdachte en daarom onbedoeld een schot hebben gelost met dodelijke afloop. Verdachte zou het overhalen van de trekker niet hebben kunnen voorkomen. De rechtbank sprak hem daarom vrij.

Het Openbaar Ministerie ziet dit anders en stelt dat de politiemedewerker van het arrestatieteam het overhalen van de trekker wel had kunnen voorkomen. Namelijk als hij zijn vuurwapen op de juiste manier had vastgehouden, met de vinger op de slede, en eiste daarom een taakstraf van 60 uur.

Getrainde procedure

Het OM ziet de volgende redenen om in hoger beroep te gaan in deze zaak. De agent zegt in zijn verklaring niet dat hij ergens van geschrokken is en dat hij daarom heeft geschoten. De agent heeft in zijn verklaring gezegd dat hij niet weet waarom zijn wapen is afgegaan.

De aan te houden verdachte zou tijdens het aanleggen van een vuurlijn door de agent een handbeweging van beneden naar boven hebben gemaakt. Het OM vindt het onlogisch dat een dergelijke handbeweging zou kunnen leiden tot een onbewuste schrikreactie die zodanig sterk is dat het niet te voorkomen is dat een geoefend lid van het arrestatieteam de trekker overhaalt. Het is immers standaardprocedure bij het arrestatieteam dat men zo snel mogelijk de handen van een verdachte wil zien.

Trekkerbeugel

De tweede reden voor het OM om in hoger beroep te gaan, is dat het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op de rapporten van twee buitenlandse deskundigen die stellen dat het mogelijk is dat de trekker wordt overgehaald als gevolg van een schrikprikkel als een vinger zich buiten de trekkerbeugel van het vuurwapen bevindt.

Het OM merkt echter op dat de deskundigen zich niet uitlaten over de mogelijkheid dat zich dit ook voor kan doen als de vinger hoog op de slede ligt. Deze afstand tot de trekkerbeugel kan juist uitmaken. Niet voor niets is het standaardprocedure dat de vinger altijd hoog op de slede moet liggen en de vinger alleen naar de trekker mag als bewust de keuze wordt gemaakt om te schieten.

De officier van justitie is daarom afgelopen maandag in appel gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. De politiemedewerker en nabestaanden zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.