DEN BOSCH - Met de kalverslachterij Vitelco B.V. in Den Bosch is door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie overeengekomen van 75.000 euro wegens de onvolledige administratieve verantwoording van dierlijke bijproducten (slachtafval) dat naar een buitenlandse ontvanger werd afgevoerd. Aan de ontvangende leerlooijerij Vitelco Leather B.V. in Lichtenvoorde heeft het OM hiervoor een geldboete van 25.000 euro opgelegd.

Onvolledige administratie

Het OM is van mening dat beide bedrijven zich bij de afvoer van hun dierlijke bijproducten niet hebben gehouden aan de administratieve verplichtingen uit de Verordening (EG) nr. 1069/2009. Zij hebben de handelsdocumenten die horen bij het transport van de dierlijke bijproducten niet volledig ingevuld en/of niet bewaard, hierdoor kan niet worden nagegaan of de dierlijke bijproducten op een juiste manier is verwerkt/afgevoerd. Ook was er op de documenten niet vermeld dat er nog plastic labels tussen de dierlijke bijproducten uit Lichtenvoorde zaten.

Samenwerking instanties

Het onderzoek is uitgevoerd door de politie (milieuteam Landelijke eenheid) in samenwerking met de NVWA (inspectie) en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen/Turnhout.