DEN BOSCH - In juli 2011 startte het strafrechtelijk onderzoek naar verschillende leden van een familie uit Den Bosch en Rosmalen. Centrale vraag uit het onderzoek: ‘Hoe kan men leven in weelde van een uitkering?’ Een groot aantal leden van de familie werd veroordeeld in 2016 en 2020. Vandaag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de ontnemingsprocedure. Het Openbaar Ministerie vindt namelijk dat crimineel verdiend geld moet worden terugbetaald. Wij stelden persofficier Janine Kramer zes vragen over het onderzoek en de procedure.

Hoe zat het ook alweer?‘
Deze zaak kent een lange geschiedenis. Ik zal beginnen met het strafrechtelijke onderzoek. Daaruit bleek dat er door de familie meerdere grote panden in de omgeving van Den Bosch waren aangekocht en dat er meerdere dure auto’s werden gebruikt. Dit alles terwijl niemand van de familieleden een betaalde baan had en het merendeel een uitkering genoot. Alle reden voor een uitgebreid onderzoek.’

Wat kwam er uit het onderzoek?
‘Het onderzoek leidde er uiteindelijk toe dat allereerst de rechtbank veroordelende vonnissen uitsprak op 18 januari 2016 en vervolgens het gerechtshof op 10 december 2020. Onder meer met fraude en diefstallen zouden ze grote sommen geld tot hun beschikking hebben gekregen. Dit criminele geld zou onder meer zijn witgewassen door een stichting, die ook verdachte is in de zaak.’

Waarom deze ontnemingsprocedure?
‘Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken wij criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden gebruikt om zowel legale als illegale investeringen te doen.’

Waarom duurt het zo lang?
‘De ontnemingsprocedure loopt al jaren en dat heeft verschillende oorzaken. Het strafrechtelijk onderzoek is in 2012 en 2013 gevolgd door een financieel onderzoek, dat leidde tot een ontnemingsrapportage in april 2013. Die leidde uiteindelijk tot de ontnemingsprocedure, waar we in eerste aanleg in een afrondende fase zijn gekomen. Voorafgaand aan deze inhoudelijke zitting heeft er al een zogenoemde schriftelijke conclusiewisseling plaatsgevonden. Achter de schermen is er veel gebeurd.’

Wat wordt er tijdens de zitting besproken?
‘Als OM gaan wij in onder meer in op de wijze waarop wij de ontnemingsvorderingen hebben onderbouwd. Dat is een vrij technisch verhaal. Wij hebben bijvoorbeeld uitgelegd hoe al die miljoenen aan crimineel geld werden geïnvesteerd. Op de website van de Rechtspraak lees je meer over hoe een ontnemingsprocedure werkt.’

Hoeveel geld willen jullie terugzien?
‘Het draait in totaal om tien personen en een stichting. In het financiële onderzoek is allemaal uitgebreid berekend hoeveel crimineel geld er is verdiend. Het totale wederrechtelijk verkregen voordeel komt uit op € 6.839.437,15. Per verdachte gaat het om tonnen die als het aan ons ligt moeten worden terugbetaald.’