DEN BOSCH/ROSMALEN - Op zaterdag 19 maart kwam de 22-jarige Jordy Gruijters uit ’s-Hertogenbosch om het leven bij een steekincident in Rosmalen. Kort daarna werden twee meisjes (16 en 17 jaar oud) aangehouden. Het onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden van Jordy is in volle gang. Wij vroegen persofficier Janine Kramer naar de stand van zaken. Ook legt zij uit wanneer het Openbaar Ministerie (OM) besluit of de oudste verdachte wordt vervolgd.


Is al duidelijk wat de aanleiding is geweest?

‘In elk geval is duidelijk dat er die avond sprake was van een volledig uit de hand gelopen ruzie. Die ruzie begon rond 21.30 uur op een overdekt terras tussen enerzijds de twee latere verdachten en anderzijds een groepje, waartoe ook de zus van Jordy behoorde. Er was op dat moment geen sprake van fysiek geweld. Het conflict verplaatste zich even later, buiten het zicht van de beveiligingscamera, naar de openbare weg.’

Wat gebeurde daar?

‘Helaas zijn hier geen camerabeelden van en daarom hebben wij gekeken naar verklaringen van verschillende getuigen en betrokkenen, waaronder familieleden van Jordy. Die stonden ook buiten. Het is duidelijk dat er toen is gevochten, maar de exacte toedracht en het aandeel van de aangehouden verdachten in dit geweld is nog niet helder. Door familie van Jordy is aangifte gedaan tegen een van de verdachten. Wat er met die aangifte gebeurt, beslissen wij later. Na het incident op straat keerden de twee verdachten in elk geval weer terug naar het terras, zo blijkt uit de beelden.’

Wanneer kwam Jordy in beeld?

‘Rond dezelfde tijd is Jordy gebeld over de ruzie op en bij het terras. Hij kwam met de auto richting de Driesprong en liep daarna in een kennelijk heftige gemoedstoestand het terras op. Op beelden is te zien dat hij daar fysiek de confrontatie aangaat met de twee verdachten, waarbij de jongste verdachte van haar stoel gegooid wordt. De oudste houdt een bestekmes vast en Jordy wordt met het mes geraakt in zijn borst wanneer hij zijn geweld op haar richt. Aan de verwondingen van die ene steek overlijdt hij even later.’

Welke conclusie trekt het OM daaruit?

‘Ik wil graag eerst benadrukken dat de dood van Jordy een vreselijk drama is voor de nabestaanden. Voor hen is zijn tragische dood niet te bevatten en dat begrijpen wij heel goed. Los van al die emoties hebben wij als OM ook te maken met de juridische duiding van alles wat er is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de belangrijke vraag of Jordy bewust om het leven is gebracht. Maar ook: wat was zijn eigen rol? Was er misschien bij de verdachte sprake van zelfverdediging? Zijn er andere factoren die een rol spelen?’

Zijn die vragen nu al te beantwoorden?

‘Op basis van het onderzoek, alle verklaringen en analyse van alle videobeelden kunnen wij in elk geval stellen dat er sprake was van een zeer agressieve sfeer. Een sfeer waarin zowel verdachten, getuigen als het overleden slachtoffer een aandeel hadden. Wij gaan er op dit moment van uit dat de verdachte zich heeft willen verdedigen tegen het geweld en niet de intentie had om Jordy te doden.’

Is er dan sprake van noodweer?

‘Op basis van de voorlopige onderzoeksbevindingen komen wij vooralsnog tot de voorlopige conclusie dat er sprake is geweest van een noodweersituatie. Volgens de wet is noodweer een verdediging in een situatie, waarin men plotseling wordt aangevallen en waarin alleen zelfverdediging agressie kan afweren. Iemand heeft het recht zich in zo’n situatie te verdedigen. In de gevallen dat iemand van dit recht gebruik maakt, moet achteraf getoetst worden of dat is gebeurd volgens de wettelijke en zogeheten jurisprudentiële regels. Zo moet de verdediging noodzakelijk en passend zijn. Op basis van wat wij nu weten en gezien hebben, denken wij nu dat dit het geval is geweest.’

Dus de verdachte wordt niet vervolgd?

‘Dat is een ander vraagstuk en daarover nemen wij later een beslissing. Het onderzoek is nog bezig en pas nadat wij het einddossier hebben ontvangen, gaan wij op basis van alle feiten de vervolgingsbeslissing nemen. Voor nu is onze voorlopige conclusie dat er sprake is van zelfverdediging wel van belang in verband met de voorgeleiding.’

Kun je dat toelichten?

‘De verdachte zit nu enkele dagen vast. Dit heet de inverzekeringstelling. Vandaag moeten wij besluiten of wij de rechter vragen om de verdachte in voorlopige hechtenis te nemen voor veertien dagen. Een verdachte wordt dan voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zoals gezegd gaan wij er op dit moment vanuit dat er sprake is geweest van een zogenaamde noodweersituatie. Kijkend naar de aanwijzing die voor het OM geldt in deze situatie, maakt dat wij vinden dat een voortduring van de voorlopige hechtenis op dit moment niet gepast is. Dat betekent dat zij het onderzoek in vrijheid kan afwachten. Het meisje blijft wel verdachte.’

Hoe nu verder?

‘Het is voor alle betrokkenen en met name voor de nabestaanden van Jordy een dramatische gebeurtenis en voor iedereen is daarom professionele begeleiding beschikbaar. Zodra het onderzoek is afgerond en wij onze vervolgingsbeslissing hebben genomen, zullen wij dat melden. In de tussentijd hopen wij dat alle betrokken in alle rust de trieste gebeurtenis kunnen verwerken.’