OOST-BRABANT - De eenheidsleiding heeft donderdag 19 mei een politievrijwilliger van onze eenheid disciplinair ontslag opgelegd vanwege het vermoeden van plichtsverzuim in de vorm van grensoverschrijdend gedrag.


In maart dit jaar stelde team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) een disciplinair onderzoek in naar het handelen van de politiemedewerker. Het onderzoek volgde op een melding die was binnengekomen. De betrokken medewerker werd geschorst en de toegang tot de politiegebouwen en systemen werd hem ontzegd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgde vandaag het disciplinair ontslag.

De collega’s van het betreffende team zijn hierover door hun teamchef geïnformeerd.