OSS - In het onderzoek rond Operatie Alfa werden langere tijd gesprekken afgeluisterd in ‘De Schuur’ op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Op deze locatie vergaderden leden van de criminele organisatie en werd vrijuit gesproken over onder meer verdovende middelen en wapens. Zo kreeg de politie ook gebeurtenissen mee van 21 februari 2019. Op die dag waren leden van de organisatie druk bezig met het verwerken van een partij MDMA danwel methamfetamine. Deze drugszaak met zes verdachten werd maandag inhoudelijk behandeld als zaak 9.

Uit beelden en uit afgeluisterde gesprekken bleek dat er die avond veel bedrijvigheid was op het kamp. In en rond ‘De Schuur’ liepen verdachten heen en weer, onder andere met blauwe vaten. Kort daarvoor arriveerde op het kamp een wit busje, waaruit meerdere dozen werden gehaald. Uit gesprekken concludeert het OM dat het om een flinke partij MDMA danwel methamfetamine zou gaan. Wat eerder op de dag zei de vermeende leider van de organisatie nog: “Rond acht uur komen ze die M brengen.” De binnengekomen handelswaar werd bestempeld als ‘mooi spul’ en werd vervolgens in ‘De Schuur’ door meerdere leden verdeeld, gewogen en verpakt. Zo’n anderhalf uur later was de klus kennelijk geklaard en vertrokken ze weer.

Duidelijk beeld
Voor het OM is het duidelijk wat er die avond op het kamp allemaal gebeurde. De officier van justitie: “Alleen al door de afgeluisterde gesprekken hebben wij een heel duidelijk beeld van waar verdachten zich die bewuste avond mee bezighielden, namelijk het wegen en verpakken van een hoeveelheid drugs.” Ook andere geluiden, die hoorbaar waren op de audio-opnames bevestigen dat beeld volgens het OM: “Daarbij komt dat de camerabeelden bevestigen dat verdachten die avond niet alleen praatten over het verwerken van de drugs. Ze sjouwden met tonnen en wogen af, kortom, ze verrichtten ook actief handelingen die pasten bij de inhoud van de gesprekken en de duiding daarvan. Met andere woorden: het ging niet alleen om woorden, maar ook om daden.”