DEN BOSCH - Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een 54-jarige man een celstraf van 16 jaar opgelegd. Hij is veroordeeld voor het plegen van zes gewapende overvallen en een poging daartoe, maar ook voor een poging tot doodslag op een gevangenisbewaarder. De rechtbank Oost-Brabant legde hem eerder dezelfde straf op.

De man heeft tussen december 2018 en maart 2019 zes overvallen gepleegd op verschillende winkels in Eindhoven en een casino in Oss. Tijdens die overvallen bedreigde hij medewerkers met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en in één geval met een mes. Kenmerkend voor de overvallen was dat de man bij een viertal overvallen een muts met dreadlocks droeg en zich telkens op de fiets uit de voeten maakte.

De man probeerde ook een man in de garage van diens woning te overvallen. Hierbij gebruikte hij dusdanig geweld dat het slachtoffer een gebroken oogkas opliep.

Poging doodslag op gevangenisbewaarder

Op 13 augustus 2019 heeft de man een gevangenisbewaarder dusdanig mishandeld dat er volgens het hof sprake is van poging tot doodslag. De gevangenisbewaarder sommeerde de man zijn cel in te gaan, hij weigerde dat en viel de bewaarder aan. Uit camerabeelden blijkt dat de man ook nadat de gevangenisbewaarder bewusteloos op de grond lag, tegen zijn hoofd bleef schoppen.

De verdediging deed een beroep op putatief noodweerexces: de man zou zich in zo’n mate bedreigd gevoeld hebben, dat hij geen andere mogelijkheid zag dan geweld te gebruiken. De man verklaarde echter zelf in hoger beroep dat de gevangenisbewaarder ‘gewoon de verkeerde is tegengekomen’. Voor het hof is het duidelijk dat de man de agressor was en daarom is er geen sprake van putatief noodweerexces.

Op te leggen straf

Het hof is net als de rechtbank van oordeel dat een langdurige celstraf de enige manier is om de maatschappij te beschermen tegen deze man. Ook een psychiater concludeert dat er een hoog risico op herhaling bestaat. De man wordt daarom opnieuw veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf voor de begane feiten van 16 jaar.

Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 17.000 euro.

De uitspraak wordt zo snel mogelijk onder dit bericht gepubliceerd.