MAREN-KESSEL/NIJMEGEN - Nijmegen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van in totaal bijna 25.000 euro betalen. De man is volgens het hof schuldig aan het medeplegen van een roofoverval op een 79-jarige man in zijn woning in Maren-Kessel en de heling van 14.000 euro.

Woningoverval
Op 29 december 2018 reed de Nijmegenaar samen met een man uit Helmond naar de woning van de stiefopa van de Helmonder. De mannen waren in de veronderstelling dat er in die woning een kluis met daarin veel geld zou zijn. Uit angst om te worden herkend, bleef de Helmonder buiten staan terwijl de Nijmegenaar de woning binnendrong. Toen hij de oude man in de woning aantrof, heeft hij hem bedreigd met een mes en geduwd. Daardoor viel het slachtoffer met zijn hoofd tegen een tafel en raakte daarbij ernstig gewond. De Nijmegenaar heeft niets gedaan om te helpen. Integendeel, hij probeerde (tevergeefs) de handen van het slachtoffer met tie-wraps vast te binden en is daarna het huis gaan doorzoeken om geld te vinden. Uiteindelijk verliet hij de woning met 1.200,00 euro en is hij samen met de Helmonder vertrokken. Ze lieten de man daarbij aan zijn lot over.

Heling
In de zomer van 2018 kreeg de Nijmegenaar 14.000 euro van de Helmonder. Die had dat geld gestolen uit de kluis van de stiefvader en dat wist de Nijmegenaar ook. Het hof vindt dan ook dat hij schuldig is aan heling. De Nijmegenaar werd ook verdacht van betrokkenheid bij het leegroven van die kluis. Hier is echter onvoldoende bewijs voor en het hof spreekt de man daarom hiervan vrij.

Oordeel van de rechtbank

Afgelopen juni oordeelde de rechtbank Oost-Brabant dat beide mannen in gelijke mate verantwoordelijk waren voor de kluisroof en de woningoverval. De Helmonder kreeg een geheel onvoorwaardelijke celstraf opgelegd van 4 jaar en ging hiertegen niet in beroep. De Nijmegenaar kreeg ook een celstraf opgelegd van 4 jaar, maar daarvan waren 16 maanden voorwaardelijk omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

Strafbepaling

Bij het bepalen van de straf houdt het hof er rekening mee dat de roofoverval een enorme impact heeft gehad op het leven van het slachtoffer. Hij heeft door de val hersenletsel opgelopen, waardoor hij wekenlang in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum heeft doorgebracht. Voorafgaand aan de overval was hij een vitale 79-jarige man die fluitend door het huis liep en plannen maakte voor de toekomst, maar is nu veranderd in een oude en kwetsbare man. Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat de Nijmegenaar zich enkel heeft laten leiden door geldelijk gewin en neemt het hem bovendien kwalijk dat hij geen hulp heeft ingeroepen terwijl hij wist dat het slachtoffer gewond in de woning lag.

In strafverminderend opzicht heeft het hof meegewogen dat de Nijmegenaar openheid van zaken heeft gegeven en tijdens de zitting in hoger beroep zijn spijt heeft betuigd. Verder neemt het hof - net als de rechtbank - mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Anders dan de rechtbank vindt het hof de kluisroof niet bewezen. Het hof veroordeelt de Nijmegenaar alleen voor de heling en de woningoverval in Maren-Kessel.

Voorwaarden
Als het hof alles afweegt, vindt het een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, passend. Aan die voorwaardelijke straf stelt het hof aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet de verdachte zich laten begeleiden door de reclassering en zich laten behandelen bij de GGZ. Daarnaast mag hij geen contact hebben met de Helmonder en krijgt hij een drugsverbod.

Schadevergoeding
De man moet een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 25.000 euro. De gestolen 14.000 euro moet hij terugbetalen aan de stiefvader van de Helmonder. De bejaarde man krijgt een schadevergoeding die bestaat uit smartengeld en materiële schade (zoals het gestolen geld en de medische kosten). Dat komt samen neer op bijna 11.000 euro.