VINKEL - Agenten van de politie Oost-Brabant hadden twee fotojournalisten die donderdag 13 april beelden wilden maken van een drugslab in Vinkel dichter bij die bewuste locatie moeten toelaten. De fotografen werden nu in verband met veiligheid op ruime afstand gehouden, maar dat had in goed overleg anders gekund. Dat is de conclusie van een onderzoek van de politie, nadat beide fotografen werden aangehouden omdat ze bewust door een afzetting liepen.

De Officier van Dienst (OVD) van de politie had in deze casus goede argumenten om voor een ruime afzetting te kiezen. De politie kreeg eerder die nacht een melding over een schietincident in de buurt van het lab aan de Bosschebaan en mogelijk waren er nog verdachte(n) en wapens aanwezig. Daarnaast stonden in de garage naast de woning diverse vaten met chemicaliën van onbekende herkomst die een penetrante lucht veroorzaakten. Daarom gingen specialisten van brandweer en politie erg voorzichtig te werk door onder andere perslucht te gebruiken. De OVD gaf opdracht voor die afzetting, omdat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle betrokkenen op een plaats incident. Daar staat tegenover dat journalisten met een politieperskaart - die beide fotojournalisten hebben - verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. In de praktijk kunnen beide standpunten conflicteren en zo ook op 16 april. De afzetting waar de betrokken fotografen werden tegengehouden, lag op circa 500 meter van het drugslab. Zij hadden vanaf die locatie geen zicht op wat daar gebeurde en hoe brandweer en politie het incident aanpakten. Daarmee zijn de journalisten belemmerd in de uitvoering van hun werk en dat betreuren we. Overigens werd de locatie kort na de aanhouding van de journalisten vrijgegeven, maar toen was het feitelijk voor hen te laat. Andere journalisten konden vanaf dat moment wél dichter bij het drugslab komen en beelden maken.

Beter zicht

Een oplossing lag in de mogelijkheid om ondanks de hectische situatie met de fotojournalisten in overleg te gaan en hen toe te laten tot de locatie waar ook de OVD stond. Dat was op gepaste afstand van het drugslab, maar daar was beter zicht op de locatie. We hechten veel waarde aan het principe dat journalisten met een politieperskaart op dezelfde plek mogen zijn om hun werk te doen als waar agenten zonder beschermende maatregelen actief zijn. We bespreken deze casus met onze OVD’s om hiervan te leren. Ook communiceren we behalve extern ook intern over de uitkomsten van dit onderzoek.