OOST-BRABANT - In de eenheid Oost-Brabant leidden de boerenprotesten tot een aantal gerichte blokkades van onder meer snelwegen én distributiecentra van supermarkten. Waar mogelijk gingen we in gesprek met de boeren. En waar nodig grepen wij in én maakten een einde aan de opgeworpen blokkades. Hieronder de belangrijkste bijzonderheden op een rij.


N279 bij Veghel

In alle vroegte was de N279 ter hoogte van Veghel nabij het distributiecentrum van de Jumbo én industrieterrein de Amert het decor van een wegblokkade door boeren met hun landbouwvoertuigen en hooibalen.

Agenten gingen in gesprek met de bestuurders én sommeerden hen om de door hen opgeworpen blokkade op te heffen. Daar gaven ze gehoor aan en de hooibalen en landbouwvoertuigen zijn van de rijbaan verwijderd. De N279 was rond 07.30 uur weer vrij voor verkeer. In Veghel noteerden wij de ID-gegevens van de aanwezige bestuurders van landbouwvoertuigen. In totaal schreven we enkele tientallen bekeuringen uit aan bestuurders van landbouwvoertuigen. Denk daarbij aan bekeuringen zoals het niet voeren van een kentekenplaat tot het blokkeren van de weg.

A73 / Haps

Ook op de A73 ter hoogte van de afrit bij Haps blokkeerden boeren rond 09.30 uur met hun landbouwvoertuigen de weg. Daardoor ontstond aanzienlijke verkeershinder. Onze collega’s grepen daar in. D oor onze interventie kwam de weg rond 10.15 uur weer vrij, waardoor de verkeershinder langzaam oploste.

A67 bij Hapert

Rond 14.00 uur verzamelden diverse boeren zich met hun landbouwvoertuigen op de A67 bij Hapert om de weg te blokkeren. Politieagenten grepen ook daar in. Zo bekeurden zij enkele tientallen bestuurders voor onder meer het blokkeren van de weg en in enkele gevallen voor het bellen tijdens het rijden. Een mannelijke bestuurder is aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien.

Wegblokkades niet toegestaan

Met deze acties brengen boeren de (verkeers)veiligheid in het geding. Het verstoren van de werkzaamheden op én rond de genoemde locaties kan grootschalige verstoringen van de openbare orde en/of het bedienen van de samenleving tot gevolg hebben. Als politie treden we op om blokkades zo spoedig mogelijk te beëindigen. Dat doen we in de volgorde van aanspreken, waarschuwen, ingrijpen.