DEN BOSCH - Een schrootverwerker uit ’s-Hertogenbosch krijgt de kans om het vertrouwen van de provincie Noord-Brabant en de gemeente te herwinnen. Het bedrijf moet daarvoor veiligheidsmaatregelen nemen om nieuwe branden te voorkomen. Als het bedrijf dat heeft gedaan, mag het bedrijf twee keer zoveel opslaan als vergund. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant zojuist.

In maart en oktober 2021 woedden twee grote branden bij de schrootverwerker aan de Rietveldenkade in ’s-Hertogenbosch. Naar aanleiding van die incidenten ging de provincie scherper letten op het bedrijf. Zij onderzocht onder meer de vergunning die de schrootverwerker in 2001 kreeg en concludeerde dat de maximale opslagcapaciteit voor bewerkt en onbewerkt schroot op het terrein was begrensd tot 1.250 ton. Er werd echter al jarenlang veel meer schroot opgeslagen dan deze toegestane hoeveelheid.

In november 2021 liet de provincie vervolgens aan de schrootverwerker weten dat het niet langer is toegestaan om meer dan 1.250 ton schroot op te slaan. Zou het bedrijf daar niet aan voldoen, dan moesten zij last onder dwangsommen betalen. Het bedrijf maakte bezwaar, maar dat wees de provincie af. Daarop stapte de schrootverwerker naar de rechtbank.


Ordemaatregel

Het lijkt erop dat het bedrijf de beperking van de maximale opslagcapaciteit niet in de gaten heeft gehad en de provincie heeft er jarenlang niet op gecontroleerd. De rechtbank vindt het daarom niet zonder meer evenredig dat de provincie op de beperking in een oude vergunning handhaaft. De rechtbank begrijpt dat de twee grote branden het vertrouwen van de provincie en de gemeente in het bedrijf hebben beschadigd. Maar het is belangrijk dat het bedrijf ook de kans krijgt om het vertrouwen te herwinnen, en daarmee de mogelijkheid krijgt om meer op te kunnen slaan, als er voldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.


Al met al vernietigt de rechtbank de beslissing van de provincie om het bezwaar van de schrootverwerker af te wijzen. De rechtbank treft een verstrekkende ordemaatregel in een uiterste poging om partijen in beweging te krijgen. Het bedrijf mag twee keer zoveel opslaan als het bedrijf de opgelegde veiligheidsmaatregelen heeft genomen.