DEN BOSCH - Deze week zijn twee personen opgepakt die men verdenkt van jarenlange fraude met verzekeringsclaims. Zij veroorzaakten met opzet aanrijdingen en claimden daarna de schade bij de verzekering. Uit verder onderzoek moet blijken hoe en in welke mate het echtpaar zich verrijkt heeft met onterecht ingediende schadeclaims. Waar mogelijk zal het ‘verdiende’ vermogen worden afgepakt.


In 2018 maakte een verzekeringmaatschappij voor het eerst melding van een aantal dubieuze schadeclaims die het echtpaar had ingediend. Verder onderzoek bracht aan het licht dat het echtpaar vanaf 2014 bij bijna 80 aanrijdingen betrokken was, telkens als benadeelde partij.

Werkwijze

De man en vrouw sloegen vooral toe bij parkeerplaatsen bij winkelcentra of meubelboulevards. Vaak wachtten zij hun kans af om een auto die achteruit een parkeerplek verliet aan te rijden. Tijdens het invullen van het schadeformulier verzonnen zij allerlei redenen om dit zo snel mogelijk af te raffelen. Waardoor het formulier slecht werd ingevuld. Deze werkwijze paste zij niet alleen toe in Nederland maar ook in België.

Het viel de verzekeringsmaatschappij op dat zij erg veel schadeclaims van het echtpaar ontvingen. Om de vermoedens van fraude te toetsen berekende het bedrijf hoe groot de kans was dat een persoon zoveel pech kon hebben om zo vaak betrokken te zijn bij een botsing. De kans hierop was nagenoeg 0.

Afpakken

De ‘opbrengsten’ zijn fors te noemen. In de loop van jaren heeft het paar bijna €180.000 ‘verdiend’. Waar mogelijk zal het onterecht verkregen vermogen worden afgepakt want frauduleuze zaken mogen niet lonen.
Het echtpaar, woonachtig in ‘s-Hertogenbosch, is aangehouden. Beiden moeten zich binnenkort verantwoorden voor hun hun dubieuze verdienmodel. Hun auto is inmiddels afgepakt.

Meer weten over fraude en oplichting?

Fraude en oplichting zijn vormen van bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Zoekt u hier meer informatie over? Of bent u - als burger of bedrijf - slachtoffer geworden van fraude of oplichting?
In de meeste gevallen kunt u bellen met de politie op 0900-8844 of naar het politiebureau gaan. In sommige gevallen zult u zich elders moeten melden. Lees hier meer over fraude en oplichting