's-Hertogenbosch - De politie plaatste vanmorgen 18 personen herkenbaar op onze website. We verdenken ze allemaal van betrokkenheid bij de rellen in ’s-Hertogenbosch op maandag 25 januari. We vragen jou om ons te helpen om hen te herkennen en zo de verantwoordelijken voor de rellen aan te houden.

In een speciale thema-uitzending van ons regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant werd op zaterdagmorgen 6 maart met (bewegend) beeld om herkenning gevraagd van 18 personen van wie wij denken dat ze betrokken zijn geweest bij de rellen.

Website

Ook op de website van de politie worden de beelden van de verdachten getoond. Help ons de verantwoordelijken op te sporen. Hun afbeeldingen vindt u hier

Meld jezelf!

Het onderzoek naar de rellen in ‘s-Hertogenbosch is nog steeds in volle gang. De politie beschikt daarbij over zeer veel beelden. Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel blij mee. De komende tijd blijven we de hulp inroepen van het publiek om relschoppers te identificeren. Was je bij de rellen betrokken? En wil je voorkomen dat je in beeld komt? Meld je zelf dan bij de politie.