DEN BOSCH - Samen met onze ketenpartners zoals onder andere de gemeente ’s-Hertogenbosch, OM, Belastingdienst en de Douane maken wij ons sterk tegen ondermijnende criminaliteit. Dinsdag 17 november stond dan ook in het teken van een grote integrale handhavingsactie. Dat deden wij deze keer in de Bossche wijk Noord. De gemeente controleerde op bestuurlijke basis diverse adressen en zowel wij als diverse partners hielpen hen daarbij. Ook voerden wij samen met onder meer de Douane en Team Verkeer van de politie een integrale verkeerscontrole uit. Daarbij werd scanapparatuur voor verborgen ruimtes maar ook drugs – en geldhonden ingezet. En met resultaat!


Integraal samenwerkingsverband

Om ondermijning aan te pakken is het cruciaal om gezamenlijk op te treden als overheid en daar waar nodig specifieke particuliere partners bij te betrekken. Deze keer bestond het integrale samenwerkingsverband uit de Belastingdienst, Bouw- en Woningtoezicht, Douane, Essent, Gemeente ´s-Hertogenbosch, Farent, Openbaar Ministerie, Sociale recherche, Stadstoezicht, Team Verkeer (politie), Woningbouwstichting en uiteraard het politiebasisteam ´’s-Hertogenbosch.

Resultaten actie
Er zijn tijdens deze actie in totaal 11 adressen gecontroleerd in de wijk Noord vanuit de primaire bestuurlijke basisbevoegdheid van de gemeente ´s-Hertogenbosch. Daarbij zijn diverse overtredingen geconstateerd zoals diefstal van stroom en illegale bebouwing. Uit de controles kwam ook naar voren dat een persoon mogelijk onterecht een uitkering ontving. Deze kwestie onderzoekt de Sociale Recherche en de uitkering is stopgezet.

Resultaten integrale verkeerscontrole
In de wijk Noord is tegelijkertijd ook een integrale verkeerscontrole gehouden. Dankzij de inzet van meerdere ANPR-camera´s , drugs – en geldhonden en scanapparatuur voor verborgen ruimtes liegen de resultaten er niet om!

Er zijn 36 processen-verbaal uitgeschreven op het gebied van verkeer. Zestien voertuigen zijn inbeslaggenomen. Van die voertuigen zijn er 8 daadwerkelijk afgevoerd. In totaal is er 36.641 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Daarnaast is er ruim 3000 euro aan niet betaalde verkeersboetes geïncasseerd. Ook werd iemand ontdekt die veroordeeld was voor een gevangenisstraf van 43 dagen.
Verder is vier keer een proces-verbaal opgemaakt voor naheffing BPM. Ook is er een voertuig inbeslaggenomen voor het opnieuw rijden zonder rijbewijs.

Burgemeester Jack Mikkers: “’s-Hertogenbosch staat voor gastvrijheid. Daar hoort ook bij dat inwoners hier prettig en veilig moeten kunnen wonen. Met elkaar hebben we daarvoor in Nederland spelregels (wet- en regelgeving). Iedereen weet wat mag, en niet. Deze regels helpen ons te zorgen voor een veilige samenleving. Waarin ruimte is en gelijke kansen voor iedereen. Gelukkig delen bijna alle inwoners die spelregels. Degene die ze moedwillig overtreden pakken we samen met politie, Openbaar Ministerie en andere veiligheidspartners, hard aan. Ik tolereer geen gedrag dat zorgt voor ontwrichting, angst en onrust voor andere inwoners.”

Samen sterk tegen ondermijning
In Oost Brabant werken gemeenten, politie, belastingdienst en Openbaar Ministerie samen om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. We willen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Eventuele ondermijnende activiteiten pakken we als één overheid aan. Zo kunnen we vanuit diverse bevoegdheden ondermijnende criminaliteit aan pakken. Denk aan strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale maatregelen.

Soms krijgen wij concrete signalen en vermoedens van het structureel overtreden van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld illegale bewoning of (het faciliteren van) handel in verdovende middelen zoals hennepteelt. Dan is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij constatering van misstanden op te treden.

Alle overheidspartners werken hier achter de schermen hard aan. Meestal is dat voor het publiek vrij onzichtbaar. Behalve op een actiedag zoals deze waarop wij als overheid en andere partners gezamenlijk naar buiten treden.

Lees hier meer over het thema ondermijning en de integrale aanpak ervan