DEN BOSCH - Samen met onze partners gemeente ’s-Hertogenbosch en de Douane maken wij ons sterk tegen ondermijning. 2 juli hielden wij daarom een grote handhavingsactie. Dat deden wij deze keer in de Bossche wijk West. De gemeente controleerde (op bestuurlijke basis) diverse bedrijven, woningen en horecagelegenheden en wij hielpen hen daarbij. Ook voerden wij samen met de Douane verkeerscontroles uit op verschillende locaties.


Resultaten actie

Er zijn 9 horecazaken en 6 bedrijven gecontroleerd. Bij 1 zaak is een aantal kilo tabak aangetroffen zonder dat daar de accijns over is betaald. Bij de bedrijven is onder andere geconstateerd dat er op 2 plekken illegaal gewoond werd door in totaal 9 personen. Een bedrijf is een last onder dwangsom opgelegd. Het andere pand is direct gesloten vanwege brandgevaar. In 2 woningen is een hennepkwekerij aangetroffen. In beide gevallen werd illegaal stroom gebruikt. Enexis gaat met deze fraude aan de slag.

Ook zijn er personen gecontroleerd waarvan bleek dat zij onterecht een bijstandsuitkering ontvingen. Beide kwesties onderzoekt de Weener XL.
De politie heeft 5 aanhoudingen verricht. 3 voor drugsbezit, 1 voor het rijden onder invloed en 1 voor bedreiging van een agent. In totaal zijn er 35 proces-verbalen uitgeschreven, waarvoor 4 voor het rijden zonder rijbewijs.

Burgemeester Jack Mikkers: “’s-Hertogenbosch staat voor gastvrijheid. Daar hoort ook bij dat inwoners hier prettig en veilig moeten kunnen wonen. Met elkaar hebben we daarvoor in Nederland spelregels (wet- en regelgeving). Iedereen weet wat mag, en niet. Deze regels helpen ons te zorgen voor een veilige samenleving. Waarin ruimte is en gelijke kansen voor iedereen. Gelukkig delen bijna alle inwoners die spelregels. Degene die ze moedwillig overtreden pakken we samen met politie, Openbaar Ministerie en andere veiligheidspartners, hard aan. Ik tolereer geen gedrag dat zorgt voor ontwrichting, angst en onrust voor andere inwoners.”

Samen sterk tegen ondermijning
In Oost Brabant werken gemeenten, politie, belastingdienst en Openbaar Ministerie samen om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. We willen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Eventuele ondermijnende activiteiten pakken we als één overheid aan. Zo kunnen we vanuit diverse bevoegdheden ondermijnende criminaliteit aan pakken. Denk aan strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale maatregelen.

Soms krijgen wij concrete signalen en vermoedens van het structureel overtreden van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld illegale bewoning of (het faciliteren van) handel in verdovende middelen zoals hennepteelt. Dan is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij constatering van misstanden op te treden.

Achter de schermen werken alle overheidspartners daar hard aan. Meestal is dat voor het publiek vrij onzichtbaar. Behalve op een actiedag zoals deze.