DEN BOSCH - Op 20 oktober 2020 werden vier vrienden in de binnenstad van Den Bosch mishandeld en beroofd door een groep van zo’n 25 jongens. Een onderzoek, waarvan een mediacampagne deel uitmaakte, leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de meeste van de verdachten. Slechts twee bleven er onbekend. Inmiddels is het onderzoek afgerond en wordt het dossier voor verdere behandeling ingediend bij het Openbaar Ministerie.


De aangehouden verdachten komen allemaal uit Vught of de omgeving daarvan. Ze zijn gehoord en hebben een verklaring afgelegd. Een deel van hen bekende bij het incident betrokken te zijn geweest en heeft over zijn aandeel verklaard. Uiteindelijk lijken de vier jongens willekeurige slachtoffers te zijn geworden van de grote groep. De onderzoeksbevindingen van de recherche en de verklaringen van de verdachten zijn gebundeld en het is nu verder aan het Openbaar Ministerie om dit verder te beoordelen.

Twee onbekende verdachten
Tijdens het onderzoek riepen we de hulp in van de burgers door foto’s van verdachten te tonen op de website van de politie en bij het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De verdachten kregen de kans zich te melden voordat we hen herkenbaar in beeld zouden gaan brengen. Aan die oproep gaven twintig verdachten gehoor. Ondanks dat het actieve onderzoek is afgerond, blijven de foto’s van de twee nog onbekende verdachten herkenbaar te zien op onze website. Tips over hun identiteit blijven daarom welkom.