DEN BOSCH - Oost-Brabant heeft een sterke economische positie met een goede logistieke infrastructuur. Dat is positief voor onze economie en werkgelegenheid, maar brengt ook kwetsbaarheden met zich mee. Oost-Brabant is niet alleen een transportknooppunt voor legale goederen, maar ook voor illegale goederen, zoals drugs, geld en wapens. Deze vorm van criminaliteit brengt geweld met zich mee en ondermijnt de transportsector en de overheid. Om criminele inmenging in de transportbranche – weg, water of spoor - tegen te gaan hebben de veiligheidspartners in Oost-Brabant deze week controles uitgevoerd en voorlichtende gesprekken gehouden.


Van maandag 9 tot en met donderdag 12 oktober werden verschillende integrale controles uitgevoerd in Oost-Brabant. In totaal werden ruim 50 bedrijven en vele voertuigen gecontroleerd. Daarnaast gingen de overheidspartners in gesprek met ondernemers en chauffeurs. Politie, Openbaar Ministerie, de Douane, de Belastingdienst, UWV, en 17 gemeenten werkten hierbij samen en werden ondersteund door Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland en het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC)

Negen aanhoudingen, handelshoeveelheid verdovende middelen aangetroffen en diverse bestuurlijke overtredingen

Bij diverse controles zijn negen aanhoudingen verricht, onder andere voor het bezit van drugs. Daarnaast zijn er handelshoeveelheden soft- en harddrugs aangetroffen en een lading illegale sigaretten. Ook zijn er tal van bestuurlijke overtredingen vastgesteld. Voor diverse feiten zijn er boetes opgelegd zoals voor het rijden zonder rijbewijs. Een persoon kan een naheffing tegemoet zien van de belasting. Een ander persoon maakte onterecht gebruik van een uitkering. Acht verboden wapens zijn in beslaggenomen en vernietigd.

Signalen van criminele inmenging

De integrale controles en bezoeken vonden plaats om ondermijnende praktijken uit te sluiten en gelijktijdig bewustwording en weerbaarheid te creëren, het netwerk te verbreden en informatie op te halen. Zo bestrijden en verstoren we als één overheid ondermijnende criminaliteit in de transportsector.

Leiding regionale operationele samenwerking (DROS), Marieke Stuart: “Het is goed te zien dat bedrijven en chauffeurs heel erg openstaan voor ons preventie advies. Omdat deze werknemers en -gevers als geen ander afwijkende zaken signaleren, die mogelijk indicaties zijn van criminele activiteiten. De actieweek was erop gericht om met zoveel mogelijk overheidspartners deze criminele inmenging terug te dringen en een signaal af te geven aan criminelen die letterlijk een voet tussen de deur proberen te krijgen. Wij blijven samen met onze partners en de branche structureel investeren om ondermijning tegen te gaan.”

Integrale aanpak

Voorzitter Actieberaad Ondermijning Oost-Brabant Marcel Delhez is enthousiast over de getoonde integrale slagkracht: “De grote winst van deze actieweek is wat ons betreft de samenwerking tussen alle betrokken organisaties. Ieder van ons kijkt op zijn of haar eigen manier naar signalen van criminaliteit en ziet mogelijkheden om barrières op te werpen tegen criminele inmenging. Als de ene partner niet kan doorpakken, kan de andere dat vaak wel. Daarin weten we elkaar goed te vinden. Ook in het warme contact dat is gelegd met de werknemers en werkgevers in de transport en logistieke sector zit veel winst.”

#samensterktegenondermijning
Zie jij signalen van ondermijning? Melden kan bij de politie via www.politie.nl of door te bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen met 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar je volledig anoniem informatie kunt geven.