DEN BOSCH - Een zeer lichte stijging van het aangetroffen productielocaties en een verdere afname van drugsafvaldumpingen. Dat zijn de belangrijkste conclusies voor onze eenheid naar aanleiding van de landelijk gepubliceerde drugscijfers over 2022 op politie.nl.


Productielocaties synthetische drugs licht toegenomen

Met productielocaties bedoelen we plekken waar een of meerdere onderdelen van het productieproces van drugs worden uitgevoerd zoals verpakken, versnijden en tabletteren. Deze locaties kunnen variëren in omvang. Afgelopen jaar vonden we deze locaties vooral in garages in woonwijken, in woningen en loodsen in het buitengebied zoals in Odiliapeel, en bedrijventerreinen zoals in Eindhoven en zelfs een trailer in Vessem.

In Oost-Brabant zien wij een lichte stijging t.o.v. 2021 van het aantal aangetroffen productielocaties van synthetische drugs. Waar wij in 2021 tien productielocaties aantroffen waren er dit in 2022 elf. In 2020 werd een recordaantal van zeventien locaties ontmanteld mede dankzij informatie uit cryptocommunicatie. In 2021 zagen we een scherpe daling in het aantal ontdekte drugslabs.

Dumpingen drugsafval afgenomen

Waar je een stijging ziet van het aantal aangetroffen productielocaties zou je ook een stijging verwachten van het aantal drugsdumpingen. Niets is minder waar. Het aantal drugsafvaldumpingen wordt ieder jaar minder. Waar we in 2021 nog 22 drugsafvaldumpingen konden optekenen, waren er dit er in 2022 nog twaalf. Deze trend zet zich stug door. Ter vergelijking: in 2019 waren het er bijna 50.

Hoe is de afname van drugsdumpingen te verklaren? Marloes Lippens, coördinator synthetische drugs heeft hier wel een verklaring voor: “De afgelopen jaren zien we de klassieke dumpingen, zoals iedereen die kent met de vaten en jerrycans in het bos, afnemen. Dumpingen vinden steeds vaker onopvallend plaats bij de productielocaties waar ze rechtstreeks in de bodem worden geloosd of worden opgeslagen. Vaak wordt er in een keer veel drugsafval geloosd op een locatie waar dit voorheen werd uitgesmeerd over meerdere dumpingen.

Marloes maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen: “Deze vorm van dumpen levert enorm veel schade op aan de natuur. Deze rechtstreekse lozingen in de bodem kunnen verwoestend werken op de natuur met daarbij hoge opruimkosten om de schade echt te kunnen herstellen.”

Wij zijn afhankelijk van meldingen

Bij veel van de aangetroffen drugslabs en drugsdumpingen kwam de melding van een burger. Het is voor de politie dus van groot belang dat mensen het melden als ze wat ‘verdachts’ zien of merken bij een woning of bedrijfspand. Denk aan personen en voertuigen die je ziet op ongebruikelijke tijden, witte busjes die achteruit geparkeerd staan tegen de ingang aan of je ruikt bijvoorbeeld een ‘zoetige’ chemische lucht. Om het aantal meldingen te verhogen en signalen van drugscriminaliteit te leren herkennen worden er tal van acties ondernomen. Zo organiseren we actiedagen met onze partners op bedrijventerreinen, binnenhavens en in het buitengebied waarbij we personen en bedrijven alert maken op signalen van ondermijnende criminaliteit.

Portefeuillehouder ondermijning Oost-Brabant, Dianne van Gammeren: “De grote winst van deze actiedagen is wat ons betreft de samenwerking met alle betrokken organisaties. Ieder van ons kijkt op zijn of haar eigen manier naar signalen van criminaliteit en ziet mogelijkheden om barrières op te werpen tegen criminele inmenging. Als de ene partner niet kan doorpakken, kan de andere dat vaak wel.”

Afgelopen jaar hebben we samen onze partners meegewerkt aan de serie Brabant onder de Radar die het publiek inzicht gaf in de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Ook brengen we met regelmaat een bezoek aan woonwijken met onze speedmobiel. Het speedmobiel is een rijdende drugsproductielocatie waarin een productieruimte voor drugs is nagebouwd. Deze is speciaal ontwikkeld om verbinding te maken met de wijk en haar bewoners om bewustwording te creëren over thema’s zoals drugslabs en ondermijning.