DEN BOSCH - Op 10 november 2020 veroordeelde de rechtbank Den Bosch de heer Timmers, Timmers-Gems BV en Timmer-Gemsgroup BV voor de import, het verhandelen en in bezit hebben van een grote hoeveelheid producten van beschermde uitheemse dier- en plantensoorten gedurende de periode januari 2014 tot en met oktober 2016. Ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van de heer Timmers en diens rechtspersonen is het Openbaar Ministerie (OM) met de heer Timmers een schikking aangegaan met een vastgesteld voordeel van 700.000 euro.

Illegale handel met grote gevolgen voor dieren en planten

Het betrof een omvangrijke strafzaak over illegale handel in producten van beschermde uitheemse dier- en plantensoorten met handelslijnen met onder andere Indonesië, de Filipijnen, Amerika en China.

Gevangenisstraf en geldboetes

De heer Timmers werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, in de hoedanigheid van feitelijk leidinggevende van genoemden ondernemingen. Hij heeft hoger beroep ingesteld. De rechtspersonen hebben op hun beurt elk een geldboete opgelegd gekregen van 20.000 euro en ook een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf met een proeftijd van 2 jaar. De uitspraak van de rechter tegen de rechtspersonen is onherroepelijk.

OM treft schikking

Ter voldoening van de schikking van 700.000 euro heeft de heer Timmers afstand gedaan van in beslag genomen tegoeden. Verder is overeengekomen dat de heer Timmers afstand doet van iedere mogelijke aanspraak op wettelijke rente en heeft hij verder ingestemd met uitsluiting van fiscale aftrek van deze afwikkeling. De schikking is afgestemd met de Belastingdienst.

Het OM is van mening dat het aangaan van deze schikking recht is gedaan aan het beoogde doel van de ontnemingswetgeving.