OSS - Negen jaar gevangenisstraf. Die straf eiste de officier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) zojuist in de rechtbank Rotterdam tegen een 45-jarige man uit Oss. De verdenking: het medeplegen van de invoer in Nederland van 5091,1 kilo cocaïne via zijn transportonderneming in Oss, samen met anderen. Ook is een ontnemingsvordering aangekondigd.

"Verdachte heeft geen oog gehad voor de enorme maatschappelijke risico’s van zijn handelen. Gezien zijn ruim 2,5 ton in euro’s geleden verliezen door gokken, lijkt hij puur uit te zijn geweest op eigen financieel gewin." Het OM wil dat twee in beslaggenomen mobiele telefoons, die volgens het OM onmiskenbaar gebruikt werden voor communicatie over de invoer en het vervolgtraject van de cocaïne, worden verbeurd verklaard.

Start onderzoek
Het onderzoek van de Landelijke Eenheid van de politie onder gezag van het Landelijk Parket is gestart op basis van informatie op 14 februari 2018 van de Amerikaanse autoriteiten. Die informatie luidde dat er op dat moment een transport van drie containers met in totaal ongeveer 1000 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen op weg was naar Nederland. Eén van de containers was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht, de andere twee voor een bedrijf in Ukkel, België. De containers waren geladen in Bogota, Colombia en volgens de zogenoemde ‘Bill of Lading’ zouden de containers ‘fresh bananas’ bevatten.

Ruim 5.000 kilo cocaïne
De containers zijn op 24 februari 2018 door de Antwerpse Douanediensten in de haven van Antwerpen gecontroleerd, in het bijzijn van verbalisanten van de Landelijke Eenheid. Bij de controle zijn pakketten met daarin verdovende middelen aangetroffen in bananendozen die op pallets stonden. In totaal is 5.091,1 kilo aan verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. Het bleek om cocaïne te gaan.

Er is besloten over te gaan tot een gecontroleerde aflevering van de container. Een kleine hoeveelheid cocaïne, 1,8 gram, is door de Belgische Douane teruggeplaatst, evenals de pallets en bananendozen. De container is vervolgens netjes afgesloten en verzegeld en door de politie voorzien van onzichtbare afluisterapparatuur en camera’s. Daarna is de container naar de terminal gebracht voor verder transport.

Loods in Oss
Op 26 februari 2018 kwam een vrachtwagen de container bij de terminal ophalen. Een observatieteam van de politie volgde de container, die vanuit Antwerpen naar Nederland werd getransporteerd. Anders dan naar het opgegeven adres in Moerdijk reed de vrachtwagenchauffeur met de container een loods binnen van zijn transportbedrijf in Oss.
Kort daarna is een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie de loods binnengetreden en heeft daar zes aanwezigen aangehouden, onder wie de verdachte van vandaag. Het gaat om vijf Nederlanders, onder wie twee vrouwen, en een Colombiaan. De Colombiaan werd op 18 april 2019 reeds veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden onder meer voor het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne.
Bij doorzoeking van de loods stuitte de politie op dozen ‘vervangingsbananen’, die er klaarstonden ter vervanging van de dozen waarin naast bananen ook cocaïne had moeten zitten.

Crimineel drugscircuit
Door de invoer van een dergelijke aanzienlijke hoeveelheid cocaïne heeft de verdachte zich begeven op het terrein van de internationale handel in verdovende middelen. Hij heeft, volgens het OM, een bijdrage geleverd aan de instandhouding van het criminele drugscircuit.

Door harddrugs wordt de volksgezondheid ernstig bedreigd. Harddrugs leiden bovendien veelal, direct en indirect, tot vele andere vormen van criminaliteit, waaronder ernstige geweldscriminaliteit. De daarmee gepaard gaande onrust en maatschappelijke risico’s zijn onaanvaardbaar.

De invoer en handel van cocaïne via de haven zijn in handen van de georganiseerde criminaliteit. De financiële belangen zijn ongekend groot. Het is algemeen bekend dat als een transport wordt onderschept, één of meer personen een groot probleem hebben, dat hun veiligheid direct kan raken. De meeste liquidaties van de afgelopen jaren vinden hun oorsprong in conflicten over de cocaïnemarkt.

Stevig straffen
De officier van justitie ter zitting zojuist: ‘Van deze strafeis moet ook een afschrikwekkend effect uitgaan, zowel richting de verdachte als naar anderen die in de verleiding worden gebracht zich in deze handel te begeven. Het gemak waarmee wordt meegewerkt aan de import van grote hoeveelheden cocaïne moet wat het openbaar ministerie betreft stevig worden bestraft. De uitwassen van de georganiseerde cocaïnehandel lopen namelijk de spuigaten uit.’

Uitspraak

De zitting gaat vandaag verder met het pleidooi van de verdediging. De rechtbank Rotterdam doet over twee weken uitspraak, op 2 februari .