WAALWIJK - In witwasonderzoek 26Bothell heeft het Landelijk Parket vandaag in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen van 54 en 24 maanden geëist tegen een 68-jarige man en zijn 47-jarige vrouw uit Waalwijk. Bovendien is tegen beide verdachten een ontnemingsvordering aangekondigd vanwege het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het gaat om een vordering ontneming van ruim 2,6 miljoen euro, waarvan de man ruim 1,9 miljoen moet betalen en de vrouw ruim 7 ton moet betalen.


Start onderzoek

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is eind oktober 2018 een strafrechtelijk onderzoek gestart met codenaam 26Bothell. Aanleiding daarvoor was onder meer restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek. Bij het Team Criminele Inlichtingen kwam vervolgens nog informatie dat er met grootschalige drugshandel bakken met geld verdiend zouden worden door de hoofdverdachte en diens zoon. Deze zoon is ook verdachte in de zaak, maar zijn zaak wordt op een later moment voor de rechter gebracht.

Bij doorzoeking op 2 november 2018 is onder meer beslag gelegd op een woning in Waalwijk en een op Curaçao, diverse luxe auto’s (Audi, Mercedes), contanten, sieraden en vier cryptotelefoons.

Verdenkingen

De man en vrouw wordt gewoontewitwassen verweten, omdat zij in bijna acht jaar tijd meer dan 1.377.800 euro aan contante uitgaven deden die niet uit legale bron te verklaren zijn. Bovendien zijn er, volgens het OM, voor ruim 290.000 euro betalingen verricht tussen hen en mededaders, waarvan de herkomst is verhuld.

Dat is onder meer gebleken uit onderzoek naar de kasopstelling en uit in beslaggenomen stukken bij doorzoekingen van de woning van verdachten en bij de financieel adviseur van de man en diens zoon. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de herkomst van de gelden verhuld werd middels valse facturen en provisieovereenkomsten voor provisiewerkzaamheden die in werkelijkheid nooit zijn verricht.

Tot slot, zo concludeert het OM, hebben de man en vrouw verhuld dat de man rechthebbende is van een woning in Waalwijk en een woning op Curaçao.

Via rechtshulpverzoeken aan Spanje en Luxemburg is gebleken dat er noch legale herkomst is voor de contante betalingen in de kasopstelling, noch voor de betalingen die zijn gedaan voor de aanschaf van onroerend goed. De verdachten hebben bij de politie geen verklaring afgelegd over de herkomst van het geld.

Ernst

Geld is de motor van het criminele bedrijf. Het stelt criminelen in staat om er een bestedingspatroon op nahouden dat anders niet haalbaar zou zijn. Het criminele geld wordt ook gebruikt om te investeren in bestaande criminele activiteiten of om nieuwe te ontplooien. Dat heeft een ongewenste verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld tot gevolg. De officier van justitie benadrukte ter zitting de ernst van het handelen van verdachten. “Misdaad mag niet lonen en van misdrijf afkomstig geld mag geen machtsfactor worden in de maatschappelijke orde. Daarom moet witwassen fors worden bestraft.”

Vervolg en uitspraak

De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt vervolgd met het pleidooi van de verdediging. De uitspraak wordt verwacht op 8 februari 2023.