VEGHEL - Veron International BV (hierna Veron) uit Veghel heeft een transactie in de vorm van een geldboete van 50.000 euro betaald. Het OM verwijt het bedrijf dat het illegaal diervoeder heeft verkocht aan bedrijven in onder andere Wit-Rusland. De begeleidende documenten waren vervalst. Het OM vindt dit ernstig, want gehandeld is in een diervoeder zonder dat door de verantwoordelijke autoriteiten kon worden vastgesteld dat het veilig was. Het geld dat het bedrijf hiermee heeft verdiend wordt ontnomen. Het gaat om 491.991 euro

Strafrechtelijk onderzoek
Het onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) startte in 2018 naar aanleiding van vragen van de Wit-Russische autoriteiten over door Veron gebruikte certificaten bij diervoederproducten. De onderzoeksperiode liep van 1 januari 2014 tot en met 30 mei 2018, de datum waarop een doorzoeking is verricht in het bedrijfspand waarin Veron is gevestigd.

Strafbare feiten
Uit het onderzoek door de NVWA blijkt dat Veron in de periode van 2014 tot en met 2018 diervoederadditieven had verkocht en geëxporteerd naar onder andere Wit-Rusland. Veron was niet door de NVWA als diervoederproducent erkend en geregistreerd. In Nederland moet je die erkenning wel hebben om in diervoeder te mogen handelen. Dit om toezicht te houden op het voedsel voor dieren die later in de voedselketen terecht kunnen komen. Veron zit in hetzelfde kantoorpand gevestigd als een bedrijf dat wel als diervoeder en -medicijnproducent staat geregistreerd. Het OM heeft het vermoeden dat het diervoeder dat Veron naar Wit-Rusland exporteerde, een product betrof dat inmiddels als diergeneesmiddel onder het andere bedrijf is geregistreerd. Zo’n registratie duurt vaak een aantal jaar. Toch is de registratie nodig om het te mogen verkopen. Het OM vermoedt dat Veron tijdens de registratieperiode het product als diervoeder verkocht. Voor de export maakte Veron gebruik van vals opgemaakte veterinaire certificaten. Veterinaire ofwel exportcertifcaten zijn een vereiste bij de export naar derde landen. Het is een door een bevoegde autoriteit van een exporteren land (in dit geval de NVWA) opgesteld document waarin alle specifieke gegevens van de exportzending staan vermeld. Op de certificaten is een stempel gebruikt waaruit zou moeten blijken dat deze namens het Ministerie van Landbouw zijn uitgegeven door de NVWA, terwijl dit niet klopte. Voor een uitgebreide beschrijving van de feiten, zie het feitenrelaas.

Afdoening
Het OM vindt de geconstateerde feiten ernstig. Door deze handelswijze heeft men de handel in een diervoeder onttrokken aan toezicht. Gehandeld is in een diervoeder, zonder dat door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten kon worden vastgesteld dat het veilig was.

De feitelijk leidinggever van Veron was ook manager bij het bedrijf waarbij het product uiteindelijk is geregistreerd als medicijn. Hij wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan en medeplegen van de strafbare feiten waarvan Veron wordt verdacht. Uit onderzoek bleek dat hij tijdens de onderzoeksperiode mede verantwoordelijk was voor de gang van zaken bij Veron. Hij regelde de verkoop en het transport van de producten naar het buitenland. Zijn rol was kwalijk, daarom vindt het OM het passend dat hij een werkstraf van 80 uur moet verrichten.

Het Functioneel Parket ziet de betaling van een geldbedrag van 50.000 euro door Veron aan de Staat als een passende afdoening van deze zaak. Meegewogen heeft dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die erop zouden wijzen dat de diergezondheid – de beschermingsnorm – in deze zaak in het geding is geweest. Door verdachte is verklaard dat de handel door Veron na de doorzoeking is gestopt. De criminele winst van 491.991 euro wordt afgenomen. In de zittingszaal had de officier eenzelfde straf geëist. Hiermee is de zaak afgedaan.