BOXTEL - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 66-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden. Hij pleegde tussen 2014 en 2019 ontucht met vijf jonge kinderen. Ook maakte hij kinderporno.


De verdachte werkte jarenlang als vrijwilliger voor de voedselbank en leerde daar verschillende gezinnen kennen. Hij bouwde een band op met de ouders (vaak alleenstaande moeders) en kinderen door ze onder meer cadeautjes te geven namens de voedselbank. Nadat de verdachte enige tijd bevriend was met een gezin, bood hij zich aan als oppas aan en nam de kinderen ook mee naar zijn eigen huis om de ouders te ontlasten. In die hoedanigheid pleegde hij tussen 2014 en 2019 verregaande ontucht met twee minderjarige jongetjes. De verdachte misbruikte ook het zusje van de jongetjes. Verder pleegde hij tussen augustus 2017 en augustus 2019 en tussen mei 2018 en augustus 2019 ontucht met 2 andere minderjarige jongetjes.

Na zijn aanhouding trof de politie in de woning van de verdachte bijna 700 foto’s en video’s met kinderporno aan. De verdachte bekende dat hij deze afbeeldingen zelf heeft gemaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat hij de foto’s en filmpjes heeft verspreid.

Schokkend
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte koos voor kwetsbare gezinnen. Door cadeautjes te geven en zich voor te doen als kindervriend, lijkt het er sterk op dat hij probeerde een band met de kinderen en hun ouders (met name de moeder) op te bouwen om zo het seksueel misbruik mogelijk te maken. Het moet schokkend zijn geweest voor de ouders toen zij achter het misbruik kwamen. Zij vragen zich af waarom zij niet gezien hebben dat de verdachte misbruik maakte van de situatie en het vertrouwen dat zij in hem stelden. De ouders voelen zich schuldig dat zij de verdachte in hun leven en tot hun kinderen hebben toegelaten. Dit alles rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Tbs met voorwaarden
Volgens een psychiater en een psycholoog is er bij de verdachte sprake van een ziekelijke stoornis in de vorm van pedofilie. Er zijn echter geen omstandigheden die maken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook denken de deskundigen dat er slechts een kleine kans op herhaling is. De rechtbank ziet dit laatste anders. Nader onderzoek van de politie wijst namelijk uit dat de verdachte kinderporno in zijn tuin had verstopt die al van vóór 2014 dateert. Bovendien wil de verdachte geen volledige openheid van zaken geven in de misbruikzaak tegen de 5 kinderen die aangifte deden én ontkent hij zijn pedofiele gevoelens.

Om de kans op herhaling zoveel mogelijk te beperken, legt de rechtbank daarom – naast een celstraf van 5 jaar – tbs met voorwaarden op. De verdachte moet meewerken aan een behandeling voor zijn problematiek en zo nodig meewerken aan een time-out in een forensisch psychiatrisch centrum. Ook krijgt hij een contactverbod met de slachtoffers en hun ouders, mag hij niet in Boxtel komen na zijn detentie en mag hij geen contact hebben met minderjarigen. Tot slot moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal zo’n 23.000 euro.