'S-HERTOGENBOSCH - Tijdens de wapen-inleveractie ‘Den Bosch Ontwapent’ zijn de afgelopen week in totaal ruim 120 wapens ingeleverd bij het politiebureau in Den Bosch en bij het mobiele inleverpunt. Het gaat niet alleen om steekwapens, zoals messen, zwaarden en kapmessen, die in de speciaal daarvoor bestemde container zijn gedeponeerd. Ook verschillende slag- en stootwapens, pepperspray, wapenstokken en een aantal historische wapens werden ingeleverd. Daarnaast zijn tijdens de inleveractie een aantal vuurwapens en verschillende nep-vuurwapens in beslag genomen.


Tijdens de inleveractie ‘Den Bosch Ontwapent’ konden mensen zich ontdoen van wapens zonder dat zij daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. De actie volgde op een burgerinitiatief van een aantal inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, waarna de politie met de gemeente, Halt en jongerenorganisatie PowerUp073 de handen ineen sloeg. Deze actie was het begin van een palet van activiteiten die er op zijn gericht het wapenbezit terug te brengen. Daarbij zullen de komende maanden ook middelbare scholen en inwoners betrokken zijn. Een mobiel inleverpunt rouleerde tussen de verschillende jongerencentra in Den Bosch. Dit inleverpunt leverde weliswaar relatief weinig wapens op, maar de aanwezigheid ervan leverde wel veel goede gesprekken over het onderwerp op tussen jongeren en jongerenwerkers. Gezien het succes van het inleverpunt op het Bossche politiebureau aan de Vogelstraat bleef de container daar ook het weekend staan. Dat bleek zijn nut te hebben want ook in die dagen werd nog afstand van meerdere wapens gedaan.

Bijzondere wapens
Tijdens de inleveractie werden ook een aantal bijzondere wapens ingeleverd, zoals een MP-40 pistoolmitrailleur uit de Tweede Wereldoorlog, een Stengun, een aantal kapmessen en twee Mauser kogelgeweren. Ook leverde een man een kapmes in, dat zijn vader nog had gebruikt als KNIL-militair in Indonesië. Voor deze bijzondere wapens heeft het Openbaar Ministerie toestemming gegeven om ze te mogen schenken aan musea. Andere bijzondere wapens die werden ingeleverd waren een mes dat verborgen zat ik een pen en een taser, vermomd als zaklamp.

Vuurwapens
Behalve steek-, slag- en stootwapens konden ook vuurwapens en munitie worden ingeleverd. Hiervoor moest wel een afspraak worden gemaakt om deze wapens thuis op te laten halen door een politieagent in burgerkleding. Het inleveren van deze wapens kon dus niet anoniem in tegenstelling tot de andere wapens. Bij de wapens die thuis werden opgehaald ging het onder meer om (hand)vuurwapens, alarmpistolen, luchtdrukwapens en munitie. Onderzocht wordt of deze wapens betrokken zijn geweest bij een strafbaar feit. Er wordt niet vervolgd voor alleen het bezit van het vuurwapen. Behalve de wapens die naar een museum gaan, worden alle wapens vernietigd.

Fantastisch resultaat
De gezamenlijke partners in dit project spreken van een fantastisch resultaat. Ze hopen dat deze actie en de aandacht ervoor in de media en op social media ook heeft bijdragen aan meer bewustwording onder jongeren. Want uiteindelijk is het niet normaal om met een wapen de straat op te gaan.