DEN BOSCH - HambakenConnect en PowerUp073 gaan activiteiten voor jongeren organiseren in jongerencentrum de Poort. Zij leveren daarvoor samen de personele inzet. Dat hebben de gemeente en de twee organisaties met elkaar afgesproken. HambakenConnect en PowerUp073 zorgen al voor het andere jongerenwerk in ’s-Hertogenbosch Noord. De gemeente neemt het beheer van jongerencentrum de Poort voor zijn rekening.

Jongerenraad

De jongerenwerkers van HambakenConnect en PowerUp073 zorgen ook samen met de beheerder voor een open inloop in het jongerencentrum. Verder gaan ze aan de slag met:

  • het samenstellen van een jongerenraad. Deze krijgt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van het activiteitenprogramma. Met de jongerenraad zorgen we ervoor dat het aanbod in de Poort aansluit bij vraag en behoeften van jongeren. Bedoeling is dat de jongerenraad vanaf januari 2022 kan starten.
  • ook jonge vrijwilligers krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Zij kunnen een rol spelen bij het uitvoeren van het activiteitenprogramma. Senior vrijwilligers gaan deze jongeren begeleiden. De jongerenwerkers van de Poort werven hiervoor senior vrijwilligers. Ook deze senior vrijwilligers starten in januari 2022.

Onafhankelijk kwartiermaker

Stichting Jeugdwerk Maaspoort is per april 2021 niet meer verantwoordelijk voor het jongerenwerk in de Poort. Een onafhankelijk kwartiermaker adviseerde ons hoe het jongerenwerk in Noord en in de Poort voortaan het beste kan worden uitgevoerd. Wij besloten dat advies over te nemen. Zoals in het advies staat, gaan HambakenConnect en PowerUp073 activiteiten organiseren in jongerencentrum de Poort. Over een half jaar vindt een onafhankelijke evaluatie plaats. De kwartiermaker verzorgt deze evaluatie ook.

Beheer jongerencentrum de Poort

We hebben de Stichting Jeugdwerk Maaspoort verzocht om het pand aan ons over te dragen. Helaas is de Stichting daar niet toe bereid. De rechter heeft hen nu via een kort geding opgedragen het pand binnen twee weken na 20 oktober over te dragen aan de gemeente. Vanaf dat moment staan HambakenConnect, PowerUp073 en de gemeentelijke beheerder klaar om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Met de start van HambakenConnect en PowerUp073 zetten we de eerste en belangrijke stappen in de uitvoering van het advies van de kwartiermaker. Die stappen dragen bij aan een sterk en evenwichtig aanbod van jongerenwerk in Noord. Aanbod waarmee alle jongeren in Noord de kans geven op een maximale talentontwikkeling. En waarbij volop ruimte is voor de betrokkenheid en passie van de jongeren zelf.