DEN BOSCH - Op vrijdag 22 en woensdag 27 oktober staat ’s-Hertogenbosch stil bij zijn 77 jarige bevrijding in 1944. In onze bevrijdingsweek waarderen we ook onze Bossche veteranen. Op vrijdag 29 oktober vieren we de vrijheid met een gratis toegankelijke publieksavond – in bijzijn van onze veteranen – in ons Theater (Brabanthallen). Hieronder staan de georganiseerde activiteiten beschreven.

Vrijdag 22 oktober

16.00 uur - Onthulling nieuwe panelen Abeelenstraat

In de Abeelenstraat staan we stil bij het opgeknapte speelplein, waar het vergisbombardement op 22 oktober 1944 in de Graafsewijk nu onderdeel van is geworden. In samenwerking met Zayaz, de buurt, de twee Bosschenaren Pieter van der Schoot en Hans van Bavel en vormgever / kunstenaar Patrick Lijdsman wordt bij de dan te onthullen 12 nieuwe panelen aandacht besteed aan de slachtoffers. Om 16.00 uur is publiek van harte welkom om de onthulling van de vernieuwde panelen door burgemeester Mikkers bij te wonen.

Woensdag 27 oktober

09.15 - 10.15 uur - Gedenksteen Piet Kerssens (Wilhelminabrug)

In samenwerking met de gemeente zal de werkgroep Kleine Monument van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch belangstellenden ontvangen bij de Wilhelminabrug, waarbij stilgestaan wordt bij de enige Bossche militair die in 1944 bij onze bevrijding sneuvelde, Piet Kerssens. Rond 09.45 uur wandelt het gezelschap van het Stadhuis naar de Wilhelminabrug, waar om 10.00 uur een korte herdenking plaatsvindt. Er zullen bloemen worden gelegd.

11.00 - 11.30 uur - Herdenking 53

e

Welsh Division Memorial (53rd Welsh Division Plein)

Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch organiseert een korte herdenking bij het 53

e

Welsh Division Memorial. Ook het Veteranen Ontmoetingscentrum ’s-Hertogenbosch-Brabant Noord zal hierin participeren. Er zullen enkele liederen worden gezongen en er worden bloemen gelegd.

+/- 20.30 uur Bestuurscentrum (besloten) - Virtuele overhandiging schilderij ‘Sluis 0 1944’ door burgemeester Jack Mikkers aan de First-Minister of Wales en commandant van de 160

e

Welsh Brigade, Wales (UK)

In Brecon (Wales) is de 160

e

Welsh Brigade gelegerd. Deze brigade is de opvolger van de 53rd Welsh Divisie, die ’s-Hertogenbosch én het merendeel van onze huidige gemeente in oktober 1944 heeft bevrijd. In Wales wordt jaarlijks (eind oktober) de bevrijding van ’s-Hertogenbosch herdacht en gevierd met het ’s-Hertogenbosch diner. Dat gebeurt deze keer met een virtuele overdracht en onthulling van dit bijzondere schilderij. Burgemeester Jack Mikkers overhandigt virtueel het kunstwerk aan de commandant van de 160

e

Welsh brigade, in bijzijn van de First Minister of Wales. Daarna is het schilderij (en de afbeelding) openbaar.

Vrijdag 29 oktober

17.00 - 19.00 uur - Veteranenmiddag/avond

Alle veteranen van onze gemeente zijn genodigd bij de lokale Veteranendag in het Theater, (Brabanthallen). Gelet op de in 2019 gehouden enquête onder alle veteranen in onze gemeente, hebben we nu aan drie wensen willen voldoen: een speciale veteranenbijeenkomst met een datum tegen het weekend aan, een informeel ontmoetingsprogramma met eten en drinken en aanwezigheid van partners. De gemeenten Vught en Heusden hebben aangegeven met hun veteranen aan te sluiten. Het is een besloten bijeenkomst.

19.30 – 21.15 uur - Gratis* toegankelijke publieksavond 77 jaar vrijheid ’s-Hertogenbosch, Theater (Brabanthallen)

In de Grote Zaal van het Theater zal door de gemeente een anderhalf uur durend programma worden gebracht, gebaseerd op de waardering voor onze veteranen en de bevrijding van ’s-Hertogenbosch. Daarbij blikken we terug op de viering van 75 jaar bevrijding (2019), leggen een nog bijzondere link naar de herdenking in het coronajaar 2020 (76 jaar) en genieten van inmiddels 77 jaar vrijheid, onder andere door waardering te geven aan onze Bossche veteranen. Met medewerking van veteraan / sing- & songwriter Joepie Thijssen en - terug van anderhalf jaar noodgedwongen stilte - de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch met speciaal en passend repertoire voor deze bevrijdingsavond! Inwoners van onze gemeente zijn van harte welkom en kunnen gratis kaarten* bestellen vanaf vrijdag 8 oktober 2021 via de website van Theater aan de Parade. Toegang op vertoon van een coronatoegangsbewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

(* Per bestelling wordt door het Theater €2,85 administratiekosten gevraagd.)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het digitale contactformulier of bellen naar (073) 6155159.