DEN BOSCH - De gemeente 's-Hertogenbosch moet opnieuw kijken naar een bezwaar van omwonenden vanwege geluidsoverlast van een motorenzaak. De gemeente ging er in eerste instantie onterecht vanuit dat het geluid van de optrekkende motoren op het terrein in het zogeheten Activiteitenbesluit past. Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant.


De motorenzaak huist sinds maart 2020 aan de Hervensebaan in 's-Hertogenbosch. Vóór in het gebouw zit een showroom, achter een werkplaats. Aan de overzijde van de weg ligt een woonwijk. In juli 2020 verzocht de wijkvereniging aan de gemeente om handhavend op te treden vanwege geluidsoverlast die de motoren zouden veroorzaken. De gemeente wees dit verzoek af, waarna de omwonenden bezwaar maakten. Ook dit wees de gemeente van de hand. Daarop stapte de wijkvereniging naar de rechter.

Volgens de omwonenden moet de gemeente optreden tegen de directe en indirecte geluidshinder die wordt veroorzaakt door het bedrijf. Ze wijzen hierbij op een aantal vermoedelijke oorzaken. Zo verzamelen zich regelmatig groepen motorrijders op het terrein, komen er klanten met motoren waarvan de uitlaat is aangepast en worden er regelmatig ritten gemaakt door klanten en werknemers op deze illegaal aangepaste motoren. Dit gebeurt ook soms na 19.00 uur.

De gemeente stelt dat het bedrijf handelt volgens het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit en dat dus niet handhavend hoeft te worden opgetreden. Zij baseert zich op het rapport van een onderzoeksbureau. Hierin staat dat de geluidsnorm in het Activiteitenbesluit over het algemeen in acht wordt genomen en dat er slechts piekmomenten zijn waarop de grens wordt overschreden. Die pieken vallen – volgens de gemeente – onder het 'laden en lossen'. De gemeente stelt namelijk dat het komen en gaan van klanten en het maken van proefritten hieronder moet worden geschaard.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat het organiseren van recreatieve activiteiten op het terrein van het bedrijf in strijd is met de bestemming. Zo mag het bedrijf dus niet toelaten dat een vereniging bijeenkomsten organiseert en hiervoor op haar terrein verzamelt. Voor de overlast van optrekkende motoren op de Hervensebaan, dus buiten het terrein van het bedrijf, is het bedrijf niet verantwoordelijk. Zij kan hooguit haar klanten vragen om rekening te houden met omwonenden.

Het bedrijf moet wel het geluid van motoren op haar eigen terrein binnen de perken houden. Het piekgeluid is door optrekkende motoren van klanten en personeel soms te hoog. De rechtbank beschouwt deze activiteiten niet als 'laden en lossen'. Deze piekgeluiden zijn dus in strijd met het Activiteitenbesluit.

Hoe nu verder?

De gemeente kan het bedrijf sommeren om de recreatieve activiteiten op haar terrein te staken. Dit alleen voorkomt echter nog niet dat wijkbewoners geluidsoverlast ervaren door motoren van klanten. De oplossing zit dan ook in maatwerk De rechtbank bepaalt dat de gemeente binnen 16 weken een nieuw besluit moet nemen op het bezwaar, zo mogelijk in overleg met het bedrijf en de omwonenden. De rechtbank geeft in haar uitspraak al een aantal mogelijke oplossingen mee. Zo kunnen klanten en medewerkers van het bedrijf worden verplicht niet te hard op te trekken op het terrein en kunnen proefritten aan de achterzijde van het bedrijf worden gehouden.