DEN BOSCH - Vanmorgen reikte wethouder Ufuk Kâhya het verkeersveiligheidscertificaat Groen Licht! uit aan de eerste twee kinderdagverblijven in onze gemeente. Dit zijn Kanteel Kinderopvang ‘Westerbreedte’ en Kinderopvang ‘De Kameleon’. Zij ontvingen dit certificaat omdat zij op meerdere manieren hebben laten zien dat zij de verkeersveiligheid van kinderen bevorderen. En daarbij de betrokkenheid van de ouders en andere opvoeders vergroten. Bovendien hebben ze de aandacht voor verkeersveiligheid structureel opgenomen in hun beleid.

Wethouder Ufuk Kâhya: “Verkeersveiligheid staat bij ons hoog op de agenda, zeker als het gaat om onze jonge inwoners. Wij investeren in de infrastructuur rond scholen en sportverenigingen. Maar verkeersveiligheid maken we samen en daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Het is fantastisch dat kindcentra samen met personeel, ouders en opvoeders werk maken van verkeerseducatie. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.”

JONGleren in het Verkeer

Sinds 2015 is het project JONGleren in het Verkeer gestart in onze gemeente. Het is een vast onderdeel van onze verkeersveiligheid educatieprojecten. Jaarlijks krijgen 10 kindcentra de kans om mee te doen in dit traject. Inmiddels zijn er in onze gemeente 40 actieve deelnemers.
Het programma JONGleren in het Verkeer maakt ouders bewust van hun rol als verkeersopvoeder en biedt professionele opvoeders (en leerkrachten) suggesties voor verkeersactiviteiten met kinderen, want JONGgeleerd is immers OUDgedaan.

Certificering Groen Licht!

Wanneer het kinderdagverblijf structureel aandacht wil gaan besteden aan verkeersopvoeding kunnen ze starten met het certificeringstraject Groen Licht!
Kindcentra die op meerdere manieren kunnen laten zien dat zij de verkeersveiligheid van kinderen bevorderen en de betrokkenheid van de ouders en andere opvoeders daarbij vergroten, kunnen in aanmerking komen voor een verkeersveiligheidscertificaat. Hiervoor zijn criteria opgesteld die betrekking hebben op de volgende aspecten:

  • Algemeen / Beleid
  • Verkeerseducatie binnen en buiten
  • Verkeersveilige omgeving
  • Communicatie met de ouders

Met de certificering Groen Licht! laten deze twee teams zien dat zij doorzetters zijn en er veel belang aan hechten om hun aandacht voor verkeersveiligheid te borgen in hun beleid.