DEN BOSCH - Gemeente ’s-Hertogenbosch zet haar ambities voor dé datastad van Nederland kracht bij met de realisatie van een hoogwaardig ontwikkelgebied. De komende jaren wordt het voormalig Grenco, Grasso en EKP-Zuid-terrein in de Spoorzone ’s-Hertogenbosch getransformeerd tot toonaangevende hotspot voor data-professionals onder de noemer Innovatie Kwartier Den Bosch.

Voor de herontwikkeling van het gebied slaat de gemeente ’s-Hertogenbosch de handen ineen met de provincie, onderwijsinstellingen en ondernemers. Wethouder Jan Hoskam over het ambitieuze project: ‘Wij geloven dat data de brandstof is voor innovatie en digitale transformatie en willen als gemeente de synergie tussen diverse doelgroepen optimaal faciliteren. Dat doen we met het Innovatie Kwartier.’

Het centraal gelegen gebied gaat een grote diversiteit aan mensen, bedrijvigheid en faciliteiten huisvesten waarmee innovatie en werkgelegenheid wordt bevorderd. Met de aantrekkingskracht die ontstaat op talent, kennis en ambitie kan het Innovatie Kwartier concurreren met binnen- en buitenland. ‘Duurzame mobiliteit en optimale bereikbaarheid zijn belangrijke kernbegrippen voor het gebied. In onze optiek hoort dit bij het toegankelijk maken van de hoogwaardige voorzieningen voor start-ups, scale-ups en toonaangevende bedrijven.’ vervolgt Hoskam.

Grasso wordt broedplaats voor talent

De renovatie van het iconische Grasso-pand, gelegen in het hart van de Spoorzone, gaf het startschot voor de verdere herontwikkeling tot levendig multifunctioneel gebied. Het monumentale pand wordt getransformeerd tot broedplaats voor ambitieuze ICT- en dataprofessionals. Logischerwijs werd deze locatie gebruikt voor de lancering van de naam en gebiedsidentiteit van het Innovatie Kwartier. Bekijk de video op de website van Den Bosch.

Hier komt ’t samen
De komende jaren wordt in het Innovatie Kwartier 50.000 tot 75.000m2 programma gerealiseerd. Behalve kantoorvoorzieningen worden er ook woningen voor de nieuwe gebruikers van dit gebied gebouwd. In combinatie met bestaande onderwijs- en kennisinstellingen ontstaat zo een energiek woon-, werk- en verblijfsgebied in het hart van Den Bosch. De mix van commerciële en maatschappelijke functies biedt de diverse doelgroepen de middelen om van dit gebied een florerend innovatie-ecosysteem te maken. En precies dat willen we ook benadrukken met de tagline van het Innovatie Kwartier: Hier komt ’t samen.

Brede Binnenstad
De stad ligt met haar Spoorzone centraal op de belangrijke spooras Maastricht – Amsterdam. Over 10 - 20 jaar ziet het centrum van de stad er compleet anders uit. Aan de oostzijde van het spoor de historische binnenstad met zijn functies, aan de westzijde een nieuw innovatief, economisch en duurzaam woon- leef -en werkgebied. Een ‘Innovatie Kwartier’ met een rauwer en jonge uitstraling. Daar waar (hoger) onderwijs, economie en innovatie samengaan. De Spoorzone is essentieel voor de toekomst van Den Bosch, waarbij de beide stadsdelen elkaar versterken en zich verknopen tot een moderne stad, de brede binnenstad!