DEN BOSCH - In ’s-Hertogenbosch wil men 600 asielzoekers op gaan vangen. Daarvoor is de gemeente samen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) op zoek naar plek waar dat het beste kan. Het zoekproces gaat langer duren. Dat komt omdat de plek die het meest geschikt bleek, niet doorgaat.


Twee percelen grenzend aan de Bruggensestraat, waren de voorkeursplek. Ook van het COA. Deze plek voldoet aan alle voorwaarden die we wegen. Het is met acht hectare een groter gebied. Waardoor er ruimte was voor een goede ruimtelijke inpassing, in overleg met de directe omwonenden.

Geen zakelijke overeenstemming

De grond was ons aangeboden. Het COA en eigenaar hebben de zakelijke onderhandelingen gevoerd. De voorwaarden vanuit ons heeft het COA daarin meegenomen. Allemaal met de inzet de gesprekken tot een goed einde te brengen. Na een tussentijdse overeenstemming over het gebruik van het gebied, zijn de zakelijke gesprekken toch gestrand. Samen hebben COA en wij geconstateerd dat deze plek geen optie is.

Onderzoek naar geschikte plek vervolgd

Dit betekent dat we samen met het COA een nieuw onderzoek starten. We onderzochten drie plekken. Een daarvan is voor dit moment afgevallen. Dat is het terrein aan de Poeldonkweg. Hier is nu te veel geluidshinder van de a2.

Een van de drie is dus nog in beeld voor de opvang in de aanstaande tien jaar. Die gaan we verder onderzoeken, en noemen we daarom niet bij naam. En we gaan breder kijken.

De criteria die de gemeenteraad ons voor het zoekproces van een vluchtelingenopvang mee heeft gegeven, blijven van kracht. Een plek voor alle 600 vluchtelingen heeft onze voorkeur. Maar we gaan nu ook kijken naar kleinere opvangplekken.

Zorgvuldigheid

We merken dat verschillende inwoners graag willen weten waar de opvang gaat komen. Dat kunnen we ons voorstellen. Toch blijven we inzetten op zorgvuldigheid.

Dat betekent voor ons dat we eerst het locatieonderzoek afronden. Alle stappen van toetsing en onderhandeling moeten we doorlopen hebben. Zodat we met zekerheid kunnen aangeven wat de meest geschikte plek is. En waar die gaat of gaan komen.

Op het moment dat die duidelijkheid er is, zorgen we voor een goede communicatie. Waarbij onze eerste aandacht uit gaat naar de directe omgeving van die plek.

Tijdelijke opvang asielzoekers

We vangen al tijdelijk asielzoekers op in twee noodopvanglocaties. Voor beide plekken geldt dat deze na de afgesproken periodes niet nog een keer verlengd zullen worden. De opvang op het oude Hypecoterrein eindigt 1 maart 2024. Kasteel Meerwijk stopt 21 mei 2024.

Flexibele opvang na tien jaar

De opvangplek die we zoeken, blijft er maximaal tien jaar. Om zekerheid daarop te garanderen, zoeken we nu al naar een plek daarna. Tegelijk hebben we er rekening mee te houden dat opvangen van vluchtelingen lang nodig zal zijn. Niet alleen in ’s-Hertogenbosch, in heel Nederland. Daar willen we ons op voorbereiden.

We hebben voor die lange termijn Groot Meerendonk in beeld. Dat is het gebied tussen de a2 en de Zuid-Willemsvaart. We gaan als onderdeel van de gebiedsontwikkeling daar, de mogelijkheden van een opvang voor meer doelgroepen onderzoeken. Een plek voor asielzoekers en bijvoorbeeld spoedzoekers voor een woning.

Voorwaarden gemeenteraad

In ons zoekproces wegen we verschillende voorwaarden. Die heeft de gemeenteraad ons mee gegeven. Toen ze besloten dat humane opvang in onze gemeente aan vluchtelingen gegeven moet blijven worden.

Deze gaan bijvoorbeeld over voorzieningen in de buurt. Zoals onderwijs, een bushalte en supermarkt. Ook is er aandacht voor activiteiten voor jong en oud, en dat mensen taalles kunnen krijgen.

Verder is een voorwaarde dat vluchtelingen hun tijd in de opvang nuttig kunnen gebruiken. Door snel te kunnen starten met meedoen in de samenleving, integratie en werk.

Meer informatie

Er is een nieuwsbrief voor inwoners die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen over dit onderwerp. Aanmelden kan via de pagina Opvang vluchtelingen. Op deze pagina is ook de laatste stand van zaken te vinden.