DEN BOSCH - De cijfers over de bouw van nieuwe woningen wijzen in de goede richting. Die laten in de komende jaren namelijk een stijgende lijn zien. Zo is te lezen in het laatste kwartaalbericht over woningbouw. Ook op de langere termijn moet de productie op gang blijven. Want de gemeente wil dat er in 10 jaar tijd meer dan 10.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is nodig omdat het aantal woningzoekenden enorm is. En de vraag naar betaalbare woningen nog steeds toeneemt.

Blijven bouwen is antwoord op woningtekort
In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 206 woningen nieuwe woningen opgeleverd. Onder andere in De Groote Wielen, Empel, Vinkel en bij de locatie De Fuik in West. Naar verwachting gaat het lukken om dit jaar in totaal ruim 900 nieuwe woningen op te leveren. Er zijn meer woningen in voorbereiding, maar een aantal schuift door naar volgend jaar, zoals de oplevering van de Zuiderschans.

De verwachting is dat er volgend jaar zo’n 1.100 tot 1.400 nieuwe woningen bij komen. Daarvan zijn er inmiddels 900 woningen in aanbouw. Voor 2023 zijn nu al ruim 1.200 woningen in voorbereiding.

Wethouder Roy Geers: “Deze cijfers bieden perspectief voor de komende jaren. Je ziet op steeds meer plekken in onze gemeente bouwactiviteiten. Vaak gemarkeerd met bouwkranen en steigers. Dat is natuurlijk mooi om te zien. En ook hard nodig. Want dat er gebouwd moet worden, nu en in de toekomst, dat is evident. De opgave is nog steeds gigantisch. Dat werd het afgelopen weekend nog eens duidelijk onderstreept bij de massale bijeenkomst in Amsterdam over het woningtekort in ons land.”

Vergunningen
Ook het aantal verleende bouwvergunningen ziet er goed uit. In het tweede kwartaal is voor 347 woningen een omgevingsvergunning verleend. Sinds januari 2020 zijn er zelfs meer dan 2.000 vergunningen voor woningbouw verleend. Ook deze woningen moeten bijdragen aan een passend, betaalbaar en gevarieerd aanbod voor woningzoekenden.