'S-HERTOGENBOSCH - De gemeente Den Bosch ('s-Hertogenbosch) heeft ruim 10 km2 openbaar groen. Van dat openbare groen is zo'n 8 km2 gras (ruw gras en gazon). Volgens wethouder Ralph Geers (VVD, met in portefeuille onder meer Openbare Ruimte en Water en Groen) brengt groen niet alleen sfeer, maar is ook belangrijk voor de omgeving.

Biodiversiteit
Groen maakt de buurt beter bestand tegen klimaatverandering en zorgt tevens voor meer biodiversiteit. De wethouder geeft aan dat de gemeente het openbaar groen zo veel mogelijk ecologisch en duurzaam beheert, juist om de biodiversiteit te versterken. Het beheer van Den Bosch wordt dit maaiseizoen hierop verder aangepast. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor langer gras.

Het gras in de gemeente De Bosch bestaat voor het grootste gedeelte uit ruw gras. Ruw gras is langer gras waarin vaak wilde bloemen en kruiden groeien. Daarbij vormt ruw gras een natuurvriendelijker leefgebied voor diverse planten en dieren. Het ruw gras trekt daarnaast allerlei insecten aan, net als bijen, vlinders, kleine zoogdieren en bodemleven. In het ruwe gras kunnen ze voedsel en schuilplekken vinden, naast het feit dat er ook overwinterplekken door het gras ontstaan.

Ruw gras helpt ook bij het opvangen van regenwater, waardoor wateroverlast wordt verminderd, vooral bij zware regenbuien. Tevens is ruw gras beter bestand tegen hitte en droogte.

Ruimte voor meer natuur
De gemeente Den Bosch wil daar waar het mogelijk is, het gazon omvormen naar ruw gras. In 2023 had de gemeente reeds 5 km2 ruw gras en dit jaar zal er nog eens 1 km2 bijkomen. De grootte is vergelijkbaar met de oppervlakte van 200 voetbalvelden. Voorheen was dit gebied kort gras (gazon). Het gebied van 8 km2 gras is vergelijkbaar met 1.600 voetbalvelden.

Men kan de gemeente volgen bij het maaien in de buurt waar men woont, door de publiekskaart maaibeleid in de gaten te houden. Op deze kaart is te zien dat er in de gemeente ruim 10 km2 openbaar groen is, waarvan 8 km2 bestaat uit gras. Het 10 km2 openbaar groen is verdeeld over 40.000 percelen. Het deel van gazon (ruim 2 km2) is verspreid over zo'n 8.000 percelen. Op de kaart over het maaibeleid is een verdeling aangebracht: 1. Gazon of kort gras (dit gras mag een maximale hoogte hebben); 2. Ruw gras of lang gras (wat 1 à 2 keer per jaar wordt gemaaid); 3. Gras voor begrazing (dit zijn gebieden ingericht voor begrazing of dierenweide).

Niet overal kan gazon omgezet worden naar ruw grasgebieden. Hierbij valt te denken aan sport- en speelvoorzieningen, hondenuitlaatroutes, evenemententerreinen en verkeerspunten. Op deze gebieden wordt bewust gekozen voor gazon. In deze gebieden wordt het gazon kort gehouden in het groeiseizoen (van maart tot en met november).

Gazon is goed voor de opvang van water, maar heeft een geringe ecologische waarde in vergelijking met natuurvriendelijk beheerd groen. In kort gras leven weinig soorten, maar sommige vogels vinden er wel voedsel.

Gazon wordt zo'n 16 tot 25 keer per jaar gemaaid, alleen in het groeiseizoen. Hiervoor maakt de gemeente een afspraak met de aannemer hoeveel centimeter het gras maximaal mag zijn. Zo weet de aannemer hoe vaak er gemaaid moet worden. Dit hangt af hoe snel het gras groeit, wat weer bepaald wordt door temperatuur, hoeveelheid neerslag, voedingsstoffen in de bodem en soort grond.