DEN BOSCH - Op het oude Weener XL terrein wil het college een nieuwe woonbuurt met verschillende soorten woningen realiseren. De nadruk ligt daarbij op betaalbaarheid en leefbaarheid. We gaan voor 30% sociale huurwoningen, 30% huurwoningen voor de middenhuur, 20% betaalbare koopwoningen en 20% dure koopwoningen. In totaal gaat het om 470 tot 480 appartementen. Met daaromheen veel groen en water.


Samenwerking voor meer sociale woningen

De gemeente slaat de handen ineen met BrabantWonen. Samen hebben we afspraken gemaakt over de woningen die we in dit gebied willen bouwen. Mede door deze samenwerking kunnen we onze ambitie voor deze nieuw buurt waarmaken.

Minko de Weerd, directeur BrabantWonen: “Door deze vrijgekomen locatie krijgen wij de kans om in een relatief korte periode een fors aantal betaalbare en energiezuinige huurwoningen toe te voegen aan de Bossche woningmarkt. En dat is hard nodig in deze tijden dat het voor veel mensen zeer lastig is om een huis te vinden. Daarnaast is het een mooi sluitstuk op de vernieuwing die we een aantal jaar geleden in Orthen-Links al hadden voltooid. Zo ontstaat er weer een mooie nieuwe buurt dichtbij de binnenstad.”


Oog voor de omgeving

Er is volop aandacht voor een fijne buurt met ruimte voor groen en water. We willen ervoor zorgen dat we de geluidsoverlast van het spoor verminderen. Daarvoor onderzoeken we de bouw van een geluidswerende parkeergarage, die langs het spoor zou moeten komen.

Ook pakken we het verkeersknooppunt Zandzuigerstraat/Orthen aan. Vooral de toegankelijkheid van deze nieuwe buurt en Orthen-Links en het voorkomen van sluipverkeer zijn daarbij belangrijk. We kiezen er dus voor om niet alleen woningen te bouwen. We kijken ook naar de hele omgeving en het verkeer.

Versnellingstraject

We nemen met dit project deel aan de pilot Parallel Plannen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). We schuiven processen rond deze ontwikkeling in elkaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld om het gelijktijdig laten verlopen van het opstellen van het bestemmings/omgevingsplan tot de vergunning voor bouwen. Op deze manier kunnen we sneller gaan bouwen. We hopen in 2026 te starten met de bouw van het eerste appartementengebouw.

Wethouder Pieter Paul Slikker van Wonen: “Orthen-d’n Herp geeft ons de kans om een flink aantal nieuwe woningen te bouwen. Samen met het vele groen en water is het een mooie toevoeging aan de wijk Orthen. Veel inwoners wachten op een betaalbare woning. Door mee te doen aan de pilot van het Ministerie kunnen we sneller bouwen in Orthen. Dat helpt ons ons om zoveel mogelijk inwoners sneller aan een betaalbare woning te helpen.”


Inloopbijeenkomst

We hebben een eerste schets van het gebied gemaakt. In de impressie is te zien hoe we denken dat we de woningen in het gebied kunnen bouwen. Ook is te zien waar de ruimte voor groen en water is. En hoe we het gebied willen ontsluiten.

We organiseren we op donderdag 7 maart een inloopbijeenkomst voor iedereen de geïnteresseerd is. We lichten deze schets, onze uitgangspunten en ideeën voor het gebied toe. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun mening geven over verschillende thema’s. Denk aan bereikbaarheid, parkeren, inrichting van het groen en indeling van het gebied.

Daarna gaan we samen met BrabantWonen en ontwikkelaars de plannen verder uitwerken. Dan worden er meer details duidelijk. Dan komen we er weer op terug.

Meer informatie over Orthen – d’n Herp vind je op de website van Den Bosch.