DEN BOSCH - ’s-Hertogenbosch gaat voor een prettige woon, leef en werkomgeving. Hierbij gaat bereikbaarheid samen met schoon en slim vervoer voor iedereen. De fiets neemt daarbij een belangrijke plek in. Daarom is het goed om te blijven investeren in het stimuleren van het fietsgebruik en ook in de daarbij behorende voorzieningen. We zijn trots dat we kunnen melden dat we een stap dichterbij de daadwerkelijke realisering van een grote fietsenstalling in het Gasthuiskwartier zijn: de overeenkomst met VOF Gasthuiskwartier is getekend.


De voorbereidingen voor de bouw van woningen, boven de fietsenstalling, zijn in volle gang. Deze bouw moet eerst afgerond worden voordat we de fietsenstalling in gebruik kunnen nemen. De fietsenstalling wordt daarom naar verwachting in 2023 geopend.

Stimuleren en faciliteren gebruik fiets
Wethouder Ufuk Kâhya: “De fiets is voor iedereen een toegankelijke, betaalbare, gezonde en volwaardige vervoersmogelijkheid. Daarom stimuleren en faciliteren we het gebruik van de fiets. De aanwezigheid van gratis fietsenstallingen is één maar denk ook aan goede fietspaden, beschikbaar stellen van leenfietsen, en snelfietsroutes van en naar de stad. Voor bewoners, werknemers en bezoeker moet het steeds vaker vanzelfsprekend zijn om de fiets te pakken als een comfortabel, maar ook nog eens gezond vervoersmiddel. Zo zorgen we er samen voor dat ’s-Hertogenbosch prima bereikbaar en leefbaar blijft.”

Toenemende vraag naar fietsparkeervoorzieningen
De nieuwe gratis fietsenstalling in het Gasthuiskwartier ligt aan een belangrijke entreeroute naar het centrum vanuit het noorden. Daarnaast zien we een sterk toenemende groei van het aantal e-bikes in onze gemeente. Met deze fietsenstalling voorzien we in de toenemende vraag naar fietsparkeervoorzieningen in het centrum.