DEN BOSCH - Op 1 juli stonden we samen stil bij Keti Koti in het Bestuurscentrum. We herdachten en vierden de afschaffing van de slavernij. De gemeente start met een verkennend onderzoek naar de directe betrokkenheid van de stad en het stadsbestuur bij koloniale slavernij van de late zestiende tot het midden van de negentiende eeuw. Dat doen we in samenwerking met de Radboud Universiteit. We verwachten de eerste resultaten in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Onze geschiedenis kennen

Deze dag betekent het einde van het landelijke Herdenkingsjaar 150 jaar Afschaffing Slavernij. Rick Vermin, wethouder Inclusie, benadrukt dat deze dag niets met een einde te maken heeft. Maar juist met het begin van dat we bewuster gaan worden van hoe het verleden van slavernij vandaag nog invloed heeft. Daarbij hoort het kennen van onze eigen geschiedenis. Daarom vindt hij het doen van onderzoek zo belangrijk.

Samen herdenken en vieren

De bijeenkomst werd georganiseerd door Comité Keti Koti Den Bosch en de gemeente. Dit Comité organiseerde het afgelopen jaar veel activiteiten. Samen met onder meer Avans, Huis73, Wi Eygi Fasi en het Noord Brabants Museum vergroten zij de kennis over het slavernijverleden. De leden van het Comité, Bosschenaren met Surinaams of Curaçaose wortels, zijn heel tevreden over deze editie van Keti Koti.

Meer informatie

Kijk hier voor een terugblik op de bijeenkomst Keti Koti 2024 in ’s-Hertogenbosch (2 juli na 14.00 uur).